Uudised ja teated

« Tagasi

E-arvete saatmine avalikule sektorile muutub kohustuslikuks

Vastavalt Riigikogus vastu võetud raamatupidamise seaduse muudatustele saab alates 1. juulist 2019 avaliku sektori üksustele saata üksnes e-arveid. E-arve on masinloetav arve, mis sisestatakse süsteemi üks kord. Näiteks pdf-formaadis arve ei ole masinloetav arve.
 
Selleks, et toetada e-arvetele üleminekut, võimaldab riik e-arvete edastamiseks ja vastuvõtmiseks kasutada raamatupidamistarkvara E-arveldaja. Avaliku sektori üksustele saab e-arveid E-arveldaja kaudu saata tasuta, piiramatus koguses ja tähtajatult. E-arveldaja asub ettevõtjaportaalis https://www.rik.ee/et/e-arveldaja. E-arveldajat puudutavate küsimuste korral saab abi Registrite ja Infosüsteemide Keskuselt, e-arvetele ülemineku ja kasutamise osas annab selgitusi Rahandusministeerium.
 
Avaliku sektori üksuseks loetakse riiki ja riigiasutust, kohaliku omavalitsuse üksust ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutust, muud avalik-õiguslikku juriidilist isikut ning kõigi eelpool nimetatute otsese või kaudse valitseva mõju all olevat sihtasutust, mittetulundusühingut ja äriühingut.. Avaliku sektori üksuste nimekirja peetakse 11.12.2003 rahandusministri määruse nr 105 „Avaliku sektori finantsarvestuse ja –aruandluse juhend" kohaselt ning see on avaldatud selle juhendi lisas 2 „Tehingupartnerite nimekiri".