Uudised ja teated

« Tagasi

Mittetulundussektor saab taotleda lisaraha

20. maini on taas võimalik mittetulundusühingutel taotleda ühekordset toetust, olgu selleks siis jaanipäeva korraldamine kogukonnas või mõni muu vahva suvine ettevõtmine, üritus või ühistegevus, mille läbi arendatakse omaalgatuslikku tegevust ja soodustatakse valla elanike koostööd. Lisaks saab jooksvalt taotleda projektipõhist toetust, mida antakse MTÜle teistest fondidest taotletavate avalikkusele ja kogukonna ning piirkonna arengule suunatud tegevus- ja investeeringuprojektide korraldamiseks ning kaasfinantseerimise katmiseks. Siinkohal tuleb pidada silmas, et taotlus tuleb vallale esitada kindlasti enne põhiprojekti rahastamistaotluse esitamist.

Taotluste hindamisel võetakse arvesse taotluse sisu kooskõla toetuse andmise eesmärgi ja vallas kehtivate arengukavadega. Samuti tegevuse mõju kohalikule kogukonnale ja valla arengule ning jätkusuutlikust ja kogukonna kaasatust, tegevuse uudsust ja omapära ning eesmärkide selgust ja arusaadavust ning kaasrahastamise olemasolu.

Kõik taotlused tuleb esitada vormikohaselt. Unustada ei tohi nõutud lisasid.

Toetuste andmise kord, vajalikud lisad ning taotlused on kättesaadavad valla kodulehelt.

Kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/427102018009

Taotlused: https://www.rakverevald.ee/eeskirjad-ja-korrad5