Uudised ja teated

« Tagasi

Volikogu istung toimub 22. mail kell 16.00

Rakvere vallavolikogu istung toimub 22. mail algusega kell 16.00 Sõmeru keskusehoones (Kooli 2 Sõmeru alevik).

Päevakorras:

1. Sõmeru lasteaed Pääsusilm arengukava aastateks 2019-2023 - ettekanne E.Metsmaaker

2. Rakvere valla 2018.a majandusaaasta aruande kinnitamine - ettekanne R.Keskküla

3. Näpi Kooli põhimääruse kehtestamine - ettekanne M.Jaanimets

Informatsioon:

Ülevaade Lasila ja Veltsi piirkondade sündide arvust, mis näitab prognoose lasteaia kohtade täitumisest. - ettekanne M.Jaanimets