Uudised ja teated

« Tagasi

Veltsi Lasteaed-Algkooli direktori konkursiteade

Rakvere Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Veltsi Lasteaed-Algkooli direktori leidmiseks.

Tööle asumise aeg alates 15.08.2019 (tähtajaline ametikoht).

Töökoht: Veltsi tee 9, Veltsi küla, 44414 Rakvere vald.

Direktori tööülesanded:

 • täidab talle õigusaktide, töölepingu ja ametijuhendiga pandud ülesandeid
 • tagab kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli arengukava, õppekava ja kodukorra täitmise
 • vastutab õppe- ja kasvatustegevuse ning muu kooli tegevuse, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest
 • esitab kooli pidajale kooli eelarve projekti ja kooskõlastab investeeringuvajadused
 • esindab kooli

Ootused kandideerijale:

 • vastavus kvalifikatsioonile
 • hea suhtlemisoskus
 • strateegilise planeerimise oskus
 • valmidus meeskonnatööks ja hea organiseerimisoskus
 • hea pingetaluvus
 • kasuks tuleb eelnev töökogemus juhina

Veltsi Lasteaed-Algkool on lapsesõbralik, väike, toimiva kollektiiviga haridusasutus, mida toetab tegus kogukond. Võtame kooli direktori lapsehoolduspuhkusel viibimise ajaks tööle direktori, kelle tööülesanneteks on tagada kooli õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus ning kooli üldine areng.

 

Kandideerijal palume esitada avalduse, CV ja motivatsioonikirja 30. juuniks 2019 Rakvere Vallavalitsuse aadressil Kooli 2, Sõmeru alevik, 44305 Rakvere vald
või e-postiaadressil vallavalitsus@rakverevald.ee

Täiendav info:
Monica Jaanimets
haridus- ja noorsootöönõunik
monica.jaanimets@rakverevald.ee
tel. 322 1132, 5866 4670