Uudised ja teated

« Tagasi

Lasila kinnistute enampakkumise teade

Rakvere Vallavalitsus võõrandab kirjalikul enampakkumisel ühtse kompleksina järgmised Rakvere valla omandis olevad Lasila külas asuvad kinnisasjad:

  1. Tiigi tn 1 kinnisasi (registriosa nr 4452831, katastritunnus 66204:003:0212, pindala 1399 m2, sihtotstarve tootmismaa);
  2. Tiigi tn 4 kinnisasi (registriosa nr 4454531, katastritunnus 66204:003:0202, pindala 10358 m2, sihtotstarve tootmismaa);         
  3. Tiigi tn 6 kinnisasi (registriosa nr 4432931, katastritunnus 66201:001:0943, pindala 11835 m2, sihtotstarve tootmismaa);       
  4. Tiigi tn 8 kinnisasi (registriosa nr 4432931, katastritunnus 66201:001:0944, pindala 12174 m2, sihtotstarve tootmismaa). 

Ühtse kompleksina müüdavate kinnistute enampakkumise alghinnaks  on 13 000 (kolmteist tuhat) eurot.

Enampakkumisel osalemise osavõtutasu on 50 (viiskümmend) eurot.

Enampakkumisel osalemise tagatisraha on 500 (viissada) eurot.

Ostjal lasub ühe aasta jooksul arvates lepingu sõlmimisest Tiigi tn 4, Tiigi tn 6 ja Tiigi tn 8 kinnistustel paiknevate varemete lammutamise kohustus ning  ohutuse tagamise kohustus Tiigi tn 1 kinnistul.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb hiljemalt 12. augustiks 2019 kella 14.00-ks esitada Rakvere Vallavalitsusele  avaldus koos hinnapakkumusega. Samas dokumendis tuleb esitada pakkuja nimi ja elukoht või asukoht, isiku- või registrikood ja kontaktandmed, ostja poolne arendusvisioon koos planeeritavate töökohtade loomise infoga ning anda kinnitus, et pakkuja nõustub sõlmima lepingu enampakkumise tingimustel.

Enampakkumise tingimused on määratud vallavalitsuse 24.07.2019 korraldusega nr 308

Dokumendid esitatakse kinnises ümbrikus, millel on märge „Lasila krundid", Rakvere Vallavalitsuse aadressil Kooli tn 2, Sõmeru alevik, 44305 Lääne-Virumaa või e-posti teel digitaalselt allkirjastatult aadressile: vallavalitsus@rakverevald.ee .

Info: Janek Seidelberg, tel 529 0230, janek.seidelberg@rakverevald.ee