Uudised ja teated

« Tagasi

Veltsi turvalisuspäeval lahati külaelu probleemkohti

13.11.2019 õhtul toimus Rakvere politseijaoskonna Rakvere valla piirkonnapolitseinik Heido Tammekandi  ja Rakvere vallavanema Maidu Nõlvaku  eestvedamisel Rakvere vallas Veltsi Lasteaed-Algkoolis turvalise küla ja elukeskkonna arutelu, kuhu oli kohale tulnud suur osa Veltsi elanikest, kellele läheb korda külas toimuv.  Kohalviibinutel oli esmalt võimalus tõstatada enim elu häirivaid probleeme, milledest suurimaks probleemiks nimetasid kodanikud liikluskorralduse Veltsi suuremal ristmikul, ning seejärel pika ja sisuka arutelu käigus otsiti koos parimaid lahendusi  ja käitumismustreid. Märksõnadeks turvaline kodu, kogukonna tundmine, abivajaduse märkamine, hoolimine ning teavitamine!

Suured tänud Veltsi Lasteaed-Algkool direktor Egle Neuhausile ja külaelu edendamisega tegelevale Ave Saksenile  võõrustamise ja kogukonnale aktiivse osaluse eest!