Uudised ja teated

« Tagasi

Kehtestati Taaravainu küla, Annevainu kinnistu detailplaneering

Rakvere Vallavalitsuse 13.11.2019 korraldusega nr 462 kehtestati Taaravainu küla, Annevainu kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kaaluda võimalusi 60-meetrise vabaltseisva mobiilside masti rajamiseks Annevainu kinnistule. Planeeringu ala suurus on ligikaudu 800 m². Ehitise lubatud maksimaalne suhteline kõrgus on 64 m, suurim lubatud ehitisealune pind on 100 m².
Planeeritav mast on vajalik parandamaks kõne (2G, 3G) ja andmeside (4G) levi Taaravainu ja Tõrma külas ning Lepna alevikus, Rakvere ringteel, Rakvere linna edelaosas, Rakvere-Jõepere maanteel ning teistes selle piirkonna külades. Vajadusel täiendatakse masti tulevikus 5G seadmetega.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostamine ei ole vajalik, kuna tegemist ei ole olulise keskkonnamõjuga.

Detailplaneering võeti vastu Rakvere Vallavalitsuse 02.10.2019 korraldusega nr 404. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus perioodil 21.10.2019-04.11.2019. Avaliku väljapaneku käigus vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud.

Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Rakvere Vallavalitsuses või valla veebilehel www.rakverevald.ee/kehtestatud-planeeringud.