Uudised ja teated

« Tagasi

Juristi ametikoha konkurss pikeneb

Seoses jurist Sirje Veimani asumisega vallasekretäri ametikohale ootab Rakvere Vallavalitsus oma meeskonda uut juristi.

Juristi ametikoha eesmärk:

- koostöös vallasekretäriga vallakantselei töö koordineerimine ja vajadusel vallasekretäri asendamine
- vallavalitsuse ja vallavolikogu istungite tehniline ettevalmistamine ja õigusaktide ning muu dokumentatsiooni vastavuse tagamine Eesti Vabariigi õigusaktidele
- vallavalitsuse teenistujate ja töötajate personaliarvestuse pidamine
- töökeskkonnaspetsialisti ülesannete täitmine
- lapse sünni registreerimine ja elukohatoimingud

Sobiv kandidaat:

  • on õigusalase kõrgharidusega ja vastab kvalifikatsioonilt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 lõikele 2
  • tunneb kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtteid
  • valdab põhjalikult avaliku teenistuse, haldusmenetluse ja teabehalduse aluseid
  • on hea suhtlemis- ja koostööoskuse ning pingetaluvusega
  • on korrektne, põhjalik, kohusetundlik, hea analüüsivõimega
  • valdab heal tasemel eesti keelt

Pakume:

  • huvitavat ja vastutusrikast tööd
  • 35 kalendripäeva puhkust
  • sõbralikku ja toetavat meeskonda
  • eneseteostamise ja -täiendamise võimalust

Avaldus, CV ja haridust või kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata 06. septembriks 2019 e-postile: vallavalitsus@rakverevald.ee

Info tel 329 5943