Uudised ja teated

« Tagasi

Õppetoetuste avalduste vastuvõtt on alanud

Vallavalitsus võtab vastu avaldusi ranitsatoetuse ja gümnaasiumitoetuse saamiseks.

Ranitsatoetus on ühekordne toetus, mida makstakse esmakordselt kooli (1. klassi) mineva lapse vanemale, eestkostjale või hooldajale avalduse alusel. Ranitsatoetuse suurus 2019. aastal on 150 eurot. Toetus makstakse välja augustis.

Gümnaasiumitoetust makstakse õpilasele, kes õpib statsionaarse õppevormiga gümnaasiumiõppe 10., 11.  või 12. klassis. Toetuse saamiseks tuleb lapsevanemal või täisealisel õpilasel kaks korda aastas, septembri- ja jaanuarikuu jooksul esitada  Rakvere Vallavalitsusele avaldus. Gümnaasiumitoetuse ühekordne määr on 65 eurot. Toetuse esimene osa makstakse välja septembrikuus peale õpilaste nimekirjade kinnitamist Eesti hariduse infosüsteemis.

Kutseõppeasutuste õpilastele gümnaasiumitoetust ei maksta.

Õppetoetuste maksmine ei olene perekonna sissetulekute suurusest. Toetuse saamise eelduseks on õpilase rahvastikuregistri järgne elukoht.