Uudised ja teated

Rakvere valla teede arengukavaga kavandatakse valla sõiduteede, kergliiklusteede, kõnniteede, parklate ja tänavavalgustuse ehitust, renoveerimist ning teehoidu perioodil 2019-2035. ...

Volikogu kinnitas valla teede arengukava

Rakvere valla teede arengukavaga kavandatakse valla sõiduteede, kergliiklusteede, kõnniteede, parklate ja tänavavalgustuse ehitust, renoveerimist ning teehoidu perioodil 2019-2035. ...

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus edastab info muudatuste kohta Lääne-Viru maakonna bussiliinide sõiduplaanides.  Haljala vald – liinid 11, 17, 18V, 19, 28, 42, 48, 61, 62 Kadrina...

Muudatused busside sõiduplaanides alates 01.04.2019

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus edastab info muudatuste kohta Lääne-Viru maakonna bussiliinide sõiduplaanides.  Haljala vald – liinid 11, 17, 18V, 19, 28, 42, 48, 61, 62 Kadrina...

Võttes aluseks kohanimeseaduse § 5 lõike 4 ning lähtudes Rakvere Vallavolikogu 30.05.2018 määrusest nr 14 "Rakvere valla kohanimede määramise kord", avalikustab Rakvere Vallavalitsus  kuni...

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine

Võttes aluseks kohanimeseaduse § 5 lõike 4 ning lähtudes Rakvere Vallavolikogu 30.05.2018 määrusest nr 14 "Rakvere valla kohanimede määramise kord", avalikustab Rakvere Vallavalitsus  kuni...

Rakvere Vallavolikogu istung toimub 20. märtsil 2019. aastal kell 16.00 Sõmeru keskusehoone nõupidamiste saalis, aadressil Kooli 2 Sõmeru alevik. PÄEVAKORD: Rakvere...

Volikogu istung toimub 20. märtsil kell 16.00

Rakvere Vallavolikogu istung toimub 20. märtsil 2019. aastal kell 16.00 Sõmeru keskusehoone nõupidamiste saalis, aadressil Kooli 2 Sõmeru alevik. PÄEVAKORD: Rakvere...

18.-19. mail 2019 toimub põhjaranniku LEADER-tegevusgruppide (Põhja-Harju Koostöökogu, Arenduskoda, Partnerid, Virumaa Koostöökogu ning Kirderanniku Koostöökogu) ja Virumaa Rannakalurite Ühingu...

Koostööprojekti "Pealinnast piirilinna" raames toimub üritus "Elamused pealinnast piirilinna"

18.-19. mail 2019 toimub põhjaranniku LEADER-tegevusgruppide (Põhja-Harju Koostöökogu, Arenduskoda, Partnerid, Virumaa Koostöökogu ning Kirderanniku Koostöökogu) ja Virumaa Rannakalurite Ühingu...

Rakvere Vallavalitsus pakub hakkajale inimesele tähtajalist tööd Sõmeru noortekeskuses. Töö toimub käsunduslepingu alusel ajavahemikul märts – mai 2019. Töö sisuks on tegevused laste ja...

Rakvere Vallavalitsus otsib noorsootöö tegijat

Rakvere Vallavalitsus pakub hakkajale inimesele tähtajalist tööd Sõmeru noortekeskuses. Töö toimub käsunduslepingu alusel ajavahemikul märts – mai 2019. Töö sisuks on tegevused laste ja...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 09.04.2019. Täpsemat informatsiooni saab...

Enampakkumise teade

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 09.04.2019. Täpsemat informatsiooni saab...

Seoses lepingu lõpetamisega ning uue koostööpartneri otsingutega lõpetab 29. märtsist ajutiselt tegevuse Sõmeru postipunkt. Postiettevõte jätkab koostöös kohaliku omavalitsusega uue...

Rakvere vallas otsitakse uut postipunkti partnerit, kohalik postiteenus jääb alles

Seoses lepingu lõpetamisega ning uue koostööpartneri otsingutega lõpetab 29. märtsist ajutiselt tegevuse Sõmeru postipunkt. Postiettevõte jätkab koostöös kohaliku omavalitsusega uue...

Vallaleht avaneb lugemiseks siit: Rakvere Valla Sõnumid nr 15

Ilmunud on märtsikuu Rakvere Valla Sõnumid

Vallaleht avaneb lugemiseks siit: Rakvere Valla Sõnumid nr 15

Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetmest "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine". Meetme tegevusi reguleerib sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määrus nr 4 " Puuetega...

Avatud on projekti ,,Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ taotlusvoor 2019

Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetmest "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine". Meetme tegevusi reguleerib sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määrus nr 4 " Puuetega...

Seoses suveajale ülemineku ning Tapa-Narva raudteelõigu remonttöödega muutub alates 31.03.2019 rongide liiklusgraafik. Elroni Idasuuna uue sõiduplaani leiate kodulehelt: ...

Märtsi lõpus muutub rongide sõidugraafik

Seoses suveajale ülemineku ning Tapa-Narva raudteelõigu remonttöödega muutub alates 31.03.2019 rongide liiklusgraafik. Elroni Idasuuna uue sõiduplaani leiate kodulehelt: ...

Eesti maakondade jaoks selgus hiljuti hea uudis, et Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse poolt loodud Noorte Tugila programm jätkub riigi toel tänavu 13 maakonnas. Noortel, kes ei õpi ja ei...

Programm NOORTE TUGILA jätkub

Eesti maakondade jaoks selgus hiljuti hea uudis, et Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse poolt loodud Noorte Tugila programm jätkub riigi toel tänavu 13 maakonnas. Noortel, kes ei õpi ja ei...

Rakvere Vallavalitsus avas Hajaasustuse programmi taotlusvooru, määras prioriteetsed valdkonnad ning moodustas hindamiskomisjoni 27.02.2019 korraldusega nr 85. Hajaasustuse programmi...

Hajaasustuse programmi taotlusvoor

Rakvere Vallavalitsus avas Hajaasustuse programmi taotlusvooru, määras prioriteetsed valdkonnad ning moodustas hindamiskomisjoni 27.02.2019 korraldusega nr 85. Hajaasustuse programmi...

Rahandusministeerium teatab, et Riigihalduse minister kehtestas 27.02.2019 käskkirjaga nr 1.1-4/30 Lääne-Viru maakonnaplaneeringu 2030+.  Maakonnaplaneering haarab haldusreformi...

Lääne-Viru maakonnaplaneeringu 2030+ kehtestamine

Rahandusministeerium teatab, et Riigihalduse minister kehtestas 27.02.2019 käskkirjaga nr 1.1-4/30 Lääne-Viru maakonnaplaneeringu 2030+.  Maakonnaplaneering haarab haldusreformi...

Memento Rakvere Ühing MTÜ 30. aastapäeva pidulik tähistamine toimub  18. märtsil algusega kell 12.00 Pajusti klubis. Oodatud on kõik ühingu algaastatel ühingu tegevusega seotud olnud...

18. märtsil toimub Memento Rakvere Ühingu 30. aastapäeva pidulik tähistamine

Memento Rakvere Ühing MTÜ 30. aastapäeva pidulik tähistamine toimub  18. märtsil algusega kell 12.00 Pajusti klubis. Oodatud on kõik ühingu algaastatel ühingu tegevusega seotud olnud...

Loomakasvatuse üleminekutoetuse ja piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlusi on tänavu võimalik PRIAle esitada 2.-21. märtsini. Ka käesoleval aastal saab taotlusi esitada ainult...

PRIAs algab loomatoetuste taotlemine

Loomakasvatuse üleminekutoetuse ja piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlusi on tänavu võimalik PRIAle esitada 2.-21. märtsini. Ka käesoleval aastal saab taotlusi esitada ainult...

Rakvere Vallavalitsus teatab, et Rakvere Vallavallavalitsuse 13.02.2019. a korraldusega nr 67 algatati Aluvere külas Piiri tee 2 kinnistu detailplaneeringu koostamine ja kinnitati detailplaneeringu...

Detailplaneeringu algatamine

Rakvere Vallavalitsus teatab, et Rakvere Vallavallavalitsuse 13.02.2019. a korraldusega nr 67 algatati Aluvere külas Piiri tee 2 kinnistu detailplaneeringu koostamine ja kinnitati detailplaneeringu...

Rakvere linn, Rakvere vald ja Haljala vald on koostöös välja töötanud ja hakkavad peagi rakendama uuenduslike noorsootöö mudeleid noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks Haridus- ja...

Kolme omavalitsuse ühine noorsootöö alane projekt on käivitunud

Rakvere linn, Rakvere vald ja Haljala vald on koostöös välja töötanud ja hakkavad peagi rakendama uuenduslike noorsootöö mudeleid noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks Haridus- ja...

Eesti Vabariigi 101. aastapäevale pühendatud peoõhtul anti üle tänavused valla aumärgid ja tänuplaadid. Valla aumärgi pälvisid Sõmeru Maaelufestivali idee algataja ja eestvedaja ning...

Vabariigi aastapäeval tunnustati tublisid

Eesti Vabariigi 101. aastapäevale pühendatud peoõhtul anti üle tänavused valla aumärgid ja tänuplaadid. Valla aumärgi pälvisid Sõmeru Maaelufestivali idee algataja ja eestvedaja ning...

3. märtsil 2019 kell 9.00-20.00 toimuvad Riigikogu valimised. Eelhääletada saab 25.-27. veebruarini kell 12.00-20.00. Rakvere vallas on avatud kolm valimisjaoskonda: Sõmerul, Lepnal ja...

Riigikogu valimistel saab hääletada alates 25. veebruarist

3. märtsil 2019 kell 9.00-20.00 toimuvad Riigikogu valimised. Eelhääletada saab 25.-27. veebruarini kell 12.00-20.00. Rakvere vallas on avatud kolm valimisjaoskonda: Sõmerul, Lepnal ja...