Uudised ja teated

Head Rakvere valla inimesed, kes te elate Tõrma-Koeravere mnt ääres, täna hilisõhtul ca´ 22.00 ajal liigub mööda seda teed üle-eestiline Jüriöö märgutulede kett. Tulehoidjad seisavad tee...

Jüriöö märgutulede kett (Tõrma-Koeravere mnt ääres)

Head Rakvere valla inimesed, kes te elate Tõrma-Koeravere mnt ääres, täna hilisõhtul ca´ 22.00 ajal liigub mööda seda teed üle-eestiline Jüriöö märgutulede kett. Tulehoidjad seisavad tee...

Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetmest "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine". Meetme tegevusi reguleerib sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määrus nr 4...

Lähenemas on projekti ,,Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ taotlusvooru tähtaeg

Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetmest "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine". Meetme tegevusi reguleerib sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määrus nr 4...

Rakvere Vallavolikogu istung toimub 24. aprill 2019. aastal kell 16.00 Sõmeru keskusehoone nõupidamiste saalis, aadressil Kooli 2 Sõmeru alevik. PÄEVAKORD: Rakvere...

Volikogu istung toimub 24. aprillil kell 16.00

Rakvere Vallavolikogu istung toimub 24. aprill 2019. aastal kell 16.00 Sõmeru keskusehoone nõupidamiste saalis, aadressil Kooli 2 Sõmeru alevik. PÄEVAKORD: Rakvere...

Ajavahemikus 29.04.-17.05.2019 toimub taas õppus Kevadtorm. Põhitegevus on koondunud Ida-Virumaale, kuid nii kolonnide liikumised kui ka lennuvahendite tegevus on nähtav mujalgi. Nii suurt...

Teavitamine õppuse Kevadtorm 2019 toimumisest

Ajavahemikus 29.04.-17.05.2019 toimub taas õppus Kevadtorm. Põhitegevus on koondunud Ida-Virumaale, kuid nii kolonnide liikumised kui ka lennuvahendite tegevus on nähtav mujalgi. Nii suurt...

Rakvere Vallavolikogu algatas 20.03.2019 otsusega nr 79 Ussimäe külas Pääsusilma kinnistu detailplaneeringu koostamise. Kuna planeeringualal puudub kehtiv üldplaneering, siis menetletakse...

Detailplaneeringu algatamine

Rakvere Vallavolikogu algatas 20.03.2019 otsusega nr 79 Ussimäe külas Pääsusilma kinnistu detailplaneeringu koostamise. Kuna planeeringualal puudub kehtiv üldplaneering, siis menetletakse...

Alates 11. aprillist saab Rakvere vallamajas sõlmida Tõrma kalmistu hauaplatside kasutamise lepinguid.   Leping sõlmitakse 20 aastaks. Lepingu sõlmimine on tasuta.   ...

Vallavalitsuses saab sõlmida Tõrma kalmistu hauaplatsi kasutuslepinguid

Alates 11. aprillist saab Rakvere vallamajas sõlmida Tõrma kalmistu hauaplatside kasutamise lepinguid.   Leping sõlmitakse 20 aastaks. Lepingu sõlmimine on tasuta.   ...

Ohtlike jäätmete kogumisring leiab aset mai teises pooles ja sellekohane info ilmub maikuu valla lehes ning samuti valla kodulehel. Rakvere valla registris olev inimene saab  ETERNIITI...

Ohtlike jäätmete ring

Ohtlike jäätmete kogumisring leiab aset mai teises pooles ja sellekohane info ilmub maikuu valla lehes ning samuti valla kodulehel. Rakvere valla registris olev inimene saab  ETERNIITI...

Rakvere Vallavalitsuse poolt korraldatavad heakorratalgud toimuvad sel aastal taas Tõrma kalmistul, kuna suur hulk vajalikust tööst jäi eelmisel aastal tegemata. TALGUD TÕRMA KALMISTUL...

Kevadised heakorratalgud Tõrma kalmistul

Rakvere Vallavalitsuse poolt korraldatavad heakorratalgud toimuvad sel aastal taas Tõrma kalmistul, kuna suur hulk vajalikust tööst jäi eelmisel aastal tegemata. TALGUD TÕRMA KALMISTUL...

Aprillikuu lehte saad lugeda siit: Rakvere Valla Sõnumid nr 16

Ilmunud on aprillikuu Rakvere Valla Sõnumid

Aprillikuu lehte saad lugeda siit: Rakvere Valla Sõnumid nr 16

Lõket tee mittesüttival pinnal, puhasta lõkkekoha ümbrus vähemalt 0,5 m raadiuses. Piira kivide või pinnasevalliga. Alla ühe meetrine lõke peab paiknema...

Jälgi lõkke tegemisel ohutust!

Lõket tee mittesüttival pinnal, puhasta lõkkekoha ümbrus vähemalt 0,5 m raadiuses. Piira kivide või pinnasevalliga. Alla ühe meetrine lõke peab paiknema...

Rakvere Vallavalitsus võtab teenistusse  KESKKONNAKAITSESPETSIALISTI , kelle tööülesandeks on koordineerida ja korraldada valla keskkonnakaitsealast tegevust, kontrollida...

Rakvere Vallavalitsus võtab teenistusse keskkonnakaitsespetsialisti

Rakvere Vallavalitsus võtab teenistusse  KESKKONNAKAITSESPETSIALISTI , kelle tööülesandeks on koordineerida ja korraldada valla keskkonnakaitsealast tegevust, kontrollida...

Head Rakvere valla raamatukogude kasutajad! Aprillikuus toimub meie raamatukogudes lugejate rahuloluküsitlus, mille tulemusi soovime kasutada raamatukoguteenuste edasiarendamisel ja paremaks...

Valla raamatukogud ootavad lugejate arvamusi

Head Rakvere valla raamatukogude kasutajad! Aprillikuus toimub meie raamatukogudes lugejate rahuloluküsitlus, mille tulemusi soovime kasutada raamatukoguteenuste edasiarendamisel ja paremaks...

Vastavalt Riigikogus vastu võetud raamatupidamise seaduse muudatustele saab alates 1. juulist 2019  avaliku sektori üksustele saata üksnes e-arveid. E-arve on masinloetav arve, mis...

E-arvete saatmine avalikule sektorile muutub kohustuslikuks

Vastavalt Riigikogus vastu võetud raamatupidamise seaduse muudatustele saab alates 1. juulist 2019  avaliku sektori üksustele saata üksnes e-arveid. E-arve on masinloetav arve, mis...

Rakvere valla teede arengukavaga kavandatakse valla sõiduteede, kergliiklusteede, kõnniteede, parklate ja tänavavalgustuse ehitust, renoveerimist ning teehoidu perioodil 2019-2035. ...

Volikogu kinnitas valla teede arengukava

Rakvere valla teede arengukavaga kavandatakse valla sõiduteede, kergliiklusteede, kõnniteede, parklate ja tänavavalgustuse ehitust, renoveerimist ning teehoidu perioodil 2019-2035. ...

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus edastab info muudatuste kohta Lääne-Viru maakonna bussiliinide sõiduplaanides.  Haljala vald – liinid 11, 17, 18V, 19, 28, 42, 48, 61, 62 Kadrina...

Muudatused busside sõiduplaanides alates 01.04.2019

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus edastab info muudatuste kohta Lääne-Viru maakonna bussiliinide sõiduplaanides.  Haljala vald – liinid 11, 17, 18V, 19, 28, 42, 48, 61, 62 Kadrina...

Võttes aluseks kohanimeseaduse § 5 lõike 4 ning lähtudes Rakvere Vallavolikogu 30.05.2018 määrusest nr 14 "Rakvere valla kohanimede määramise kord", avalikustab Rakvere Vallavalitsus  kuni...

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine

Võttes aluseks kohanimeseaduse § 5 lõike 4 ning lähtudes Rakvere Vallavolikogu 30.05.2018 määrusest nr 14 "Rakvere valla kohanimede määramise kord", avalikustab Rakvere Vallavalitsus  kuni...

Rakvere Vallavolikogu istung toimub 20. märtsil 2019. aastal kell 16.00 Sõmeru keskusehoone nõupidamiste saalis, aadressil Kooli 2 Sõmeru alevik. PÄEVAKORD: Rakvere...

Volikogu istung toimub 20. märtsil kell 16.00

Rakvere Vallavolikogu istung toimub 20. märtsil 2019. aastal kell 16.00 Sõmeru keskusehoone nõupidamiste saalis, aadressil Kooli 2 Sõmeru alevik. PÄEVAKORD: Rakvere...

18.-19. mail 2019 toimub põhjaranniku LEADER-tegevusgruppide (Põhja-Harju Koostöökogu, Arenduskoda, Partnerid, Virumaa Koostöökogu ning Kirderanniku Koostöökogu) ja Virumaa Rannakalurite Ühingu...

Koostööprojekti "Pealinnast piirilinna" raames toimub üritus "Elamused pealinnast piirilinna"

18.-19. mail 2019 toimub põhjaranniku LEADER-tegevusgruppide (Põhja-Harju Koostöökogu, Arenduskoda, Partnerid, Virumaa Koostöökogu ning Kirderanniku Koostöökogu) ja Virumaa Rannakalurite Ühingu...

Rakvere Vallavalitsus pakub hakkajale inimesele tähtajalist tööd Sõmeru noortekeskuses. Töö toimub käsunduslepingu alusel ajavahemikul märts – mai 2019. Töö sisuks on tegevused laste ja...

Rakvere Vallavalitsus otsib noorsootöö tegijat

Rakvere Vallavalitsus pakub hakkajale inimesele tähtajalist tööd Sõmeru noortekeskuses. Töö toimub käsunduslepingu alusel ajavahemikul märts – mai 2019. Töö sisuks on tegevused laste ja...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 09.04.2019. Täpsemat informatsiooni saab...

Enampakkumise teade

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 09.04.2019. Täpsemat informatsiooni saab...