« Tagasi

Volikogu istung toimub 12. septembril kell 16.00

Rakvere vallavolikogu istung toimub 12. septembril Sõmeru keskusehoone nõupidamiste saalis, aadressil Kooli 2 Sõmeru alevik, algusega kell 16.00

PÄEVAKORD:

  1. Rakvere valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine aastateks 2018 - 2030 (eelnõu, seletuskiri ja joonised Dropboxis). Ettekanne Viktor Häninen
  2. Pärandvara vastu võtmine. Ettekanne Janek Seidelberg
  3. Valla vara otsustuskorras võõrandamine. Ettekanne Janek Seidelberg
  4. Puudega isikule eluruumi kohandamiseks toetuse määramise ja maksmise kord (eelnõu). Ettekanne Anneli Saaber
  5. Rakvere Vallavolikogu 24.01.2018 otsuse nr 26 muutmine - struktuur. Ettekanne Maido Nõlvak
  6. Lepna Raamatukogu tegevuse lõpetamine (eelnõu). Ettekanne Maido Nõlvak
  7. Sõmeru Raamatukogu põhimääruse kinnitamine (eelnõu). Ettekanne Maido Nõlvak
  8. Rakvere vallavara eeskiri (eelnõu). Ettekanne Sirje Veiman

Informatsioon :

  • Rakvere valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 üleandmine menetlemiseks – Reet Keskküla
  • Lepna ühiskodu tegevuse lõpetamine – Maido Nõlvak