Uudised ja teated

Sven Hõbemägi alustab sügisel taas jõusaali ringtreeningute juhendamist.  Esimesed treeningud toimuvad: 23.september kell 19.00 Lasilas 24.september kell 17.30 Uhtnas ja kell...

Sven Hõbemägi alustab taas treeningutega

Sven Hõbemägi alustab sügisel taas jõusaali ringtreeningute juhendamist.  Esimesed treeningud toimuvad: 23.september kell 19.00 Lasilas 24.september kell 17.30 Uhtnas ja kell...

Rakvere vald osaleb  28. septembril 2019  uues maaelu väärtustavas algatuses ehk üle-eestilisel MAAL ELAMISE PÄEVAL . Tegemist on külastuspäevaga, mille fookuses on elukeskkond maal...

28. septembril ootame linnarahvast maale külla!

Rakvere vald osaleb  28. septembril 2019  uues maaelu väärtustavas algatuses ehk üle-eestilisel MAAL ELAMISE PÄEVAL . Tegemist on külastuspäevaga, mille fookuses on elukeskkond maal...

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab Maidla rahvamajas 29. augustil algusega 10.00-14.00 tasuta infopäeva meetme „Investeeringute toetamine majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas...

Tasuta infopäev põllumeestele

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab Maidla rahvamajas 29. augustil algusega 10.00-14.00 tasuta infopäeva meetme „Investeeringute toetamine majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas...

Rakvere Vallavallavalitsuse 31.07.2019 korraldusega nr 311 algatati Taaravainu külas, Kuivajõe kinnistu detailplaneeringu koostamine ja kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne. Planeeritava ala...

Algatati Taaravainu küla Kuivajõe kinnistu detailplaneeringu koostamine

Rakvere Vallavallavalitsuse 31.07.2019 korraldusega nr 311 algatati Taaravainu külas, Kuivajõe kinnistu detailplaneeringu koostamine ja kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne. Planeeritava ala...

23. august 2019 toimub Sõmeru Keskusehoones (Kooli 2, Sõmeru, Rakvere vald) haridus- ja noorsootöötajate konverents. Teema: tervist edendava ja liikuma kutsuva kooli võimaluste ja...

Haridus- ja noorsootöötajad on oodatud konverentsile "Tervis ja liikumine"

23. august 2019 toimub Sõmeru Keskusehoones (Kooli 2, Sõmeru, Rakvere vald) haridus- ja noorsootöötajate konverents. Teema: tervist edendava ja liikuma kutsuva kooli võimaluste ja...

Juristi ametikoha eesmärk: Koostöös vallasekretäriga vallakantselei töö koordineerimine. Vallavalitsuse ja vallavolikogu istungite tehniline ettevalmistamine ja õigusaktide ning muu...

Rakvere Vallavalitsus võtab teenistusse juristi

Juristi ametikoha eesmärk: Koostöös vallasekretäriga vallakantselei töö koordineerimine. Vallavalitsuse ja vallavolikogu istungite tehniline ettevalmistamine ja õigusaktide ning muu...

Selle aasta 1. jaanuarist käivitas sotsiaalkindlustusamet ohvriabi kriisitelefoni 116 006. Ohvriabi kriisitelefoni töötajad pakuvad ööpäevaringset kriisinõustamist kõikidele ohvriks...

Ohvriabisse saad pöörduda ööpäevaringselt tasuta telefonil 116 006

Selle aasta 1. jaanuarist käivitas sotsiaalkindlustusamet ohvriabi kriisitelefoni 116 006. Ohvriabi kriisitelefoni töötajad pakuvad ööpäevaringset kriisinõustamist kõikidele ohvriks...

Seoses veetrassitöödega on 6. augustil kell 22.00 - 06.00 ajutiselt liikluseks suletud osa Rakvere Põhjakeskuse tagant kulgevast Näituse tänavast. Palume jälgida liikluskorraldusvahendeid! ...

Osa Näituse tänavast on teisipäeva öösel liikluseks suletud

Seoses veetrassitöödega on 6. augustil kell 22.00 - 06.00 ajutiselt liikluseks suletud osa Rakvere Põhjakeskuse tagant kulgevast Näituse tänavast. Palume jälgida liikluskorraldusvahendeid! ...

KIKi pressiteade 1. august 2019 Alates tänasest, 1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel töötava või...

KIK avab taotlusvooru korteriühistutele kütteseadme väljavahetamiseks või kaugküttepiirkonnaga liitumiseks

KIKi pressiteade 1. august 2019 Alates tänasest, 1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel töötava või...

Vallavalitsus võtab vastu avaldusi ranitsatoetuse ja gümnaasiumitoetuse saamiseks. Ranitsatoetus on ühekordne toetus, mida makstakse esmakordselt kooli (1. klassi) mineva lapse vanemale,...

Õppetoetuste avalduste vastuvõtt on alanud

Vallavalitsus võtab vastu avaldusi ranitsatoetuse ja gümnaasiumitoetuse saamiseks. Ranitsatoetus on ühekordne toetus, mida makstakse esmakordselt kooli (1. klassi) mineva lapse vanemale,...

Külaliikumise Kodukant eestvedamisel kogunes 26.- 28. juulini 2019 Põlvamaal, Räpina Aianduskoolis Eesti Külade XIII Maapäev. Kolme päeva jooksul toimusid arutelud, külastused ning külaelu...

Tänavuse Maapäeva juhtmõtteks oli „Tugev küla = tugev Eesti!“

Külaliikumise Kodukant eestvedamisel kogunes 26.- 28. juulini 2019 Põlvamaal, Räpina Aianduskoolis Eesti Külade XIII Maapäev. Kolme päeva jooksul toimusid arutelud, külastused ning külaelu...

Erametsakonsulent Aadu Raudla võtab metsaomanikke vastu Sõmeru keskusehoones (raamatukogus)  üle nädala kolmapäeviti kl 13.00 - 14.00  Vastuvõtupäevad 2019 teisel...

Erametsakonsulendi vastuvõtuajad

Erametsakonsulent Aadu Raudla võtab metsaomanikke vastu Sõmeru keskusehoones (raamatukogus)  üle nädala kolmapäeviti kl 13.00 - 14.00  Vastuvõtupäevad 2019 teisel...

Rakvere Vallavalitsus võõrandab kirjalikul enampakkumisel ühtse kompleksina järgmised Rakvere valla omandis olevad Lasila külas asuvad kinnisasjad: Tiigi tn 1 kinnisasi (registriosa...

Lasila kinnistute enampakkumise teade

Rakvere Vallavalitsus võõrandab kirjalikul enampakkumisel ühtse kompleksina järgmised Rakvere valla omandis olevad Lasila külas asuvad kinnisasjad: Tiigi tn 1 kinnisasi (registriosa...

23. juulil algavad Tõrremäel Näituse tänava äärde rajatava kergliiklustee ehitustööd. Uus kergliiklustee kulgeb Rakvere linna piiril asuva Maag konservitööstuse juurest kuni Põhjakeskuseni. ...

23. juulil alustatakse Näituse tänava kergliiklustee ehitust

23. juulil algavad Tõrremäel Näituse tänava äärde rajatava kergliiklustee ehitustööd. Uus kergliiklustee kulgeb Rakvere linna piiril asuva Maag konservitööstuse juurest kuni Põhjakeskuseni. ...

Rakvere Vallavalitsuse 17.07.2019 korraldusega nr 295 lõpetati Taaravainu küla, Kuivajõe kinnistu detailplaneeringu koostamine, mis algatati Rakvere Vallavalitsuse 16.11.2017 korraldusega nr...

Taaravainu küla, Kuivajõe kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetati

Rakvere Vallavalitsuse 17.07.2019 korraldusega nr 295 lõpetati Taaravainu küla, Kuivajõe kinnistu detailplaneeringu koostamine, mis algatati Rakvere Vallavalitsuse 16.11.2017 korraldusega nr...

Alates 01. augustist 2019 hakkab kehtima Maanteeameti peadirektori käskkiri, millega kehtestatakse 0- eurone piletihind Harjumaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa ja Raplamaa avalikel...

Alates 01.08.2019 lisanduvad bussisõidu soodustused puudega ja piiratud töövõimega isikutele

Alates 01. augustist 2019 hakkab kehtima Maanteeameti peadirektori käskkiri, millega kehtestatakse 0- eurone piletihind Harjumaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa ja Raplamaa avalikel...

Rakvere Valla Sõnumid nr 19

Ilmunud on juulikuu Rakvere Valla Sõnumid

Rakvere Valla Sõnumid nr 19

Anname teada, et Eesti Õigusbüroo koostöös justiitsministeeriumiga pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele. Teid abistavad 43 juristi üle Eesti, kelle keskmine...

Võimalus saada tasuta ning soodustingimustel õigusabi

Anname teada, et Eesti Õigusbüroo koostöös justiitsministeeriumiga pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele. Teid abistavad 43 juristi üle Eesti, kelle keskmine...