« Tagasi

Rakvere valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Rakvere Vallavolikogu algatas 17. oktoobri otsusega nr 59 Rakvere valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Rakvere valla üldplaneeringu koostamise eesmärk on lahendada planeerimisseaduse § 75 määratud ülesanded ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Uue üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad endiste Sõmeru ja Rakvere valla üldplaneeringud, mis on elektrooniliselt kättesaadavad Rakvere valla veebilehel: https://www.rakverevald.ee/uldplaneering