« Tagasi

Volikogu istung toimub 17. oktoobril kell 16.00

Rakvere Vallavolikogu istung toimub 17. oktoobril 2018. aastal algusega kell 16.00 Sõmeru keskusehoone nõupidamiste saalis, aadressil Kooli 2 Sõmeru alevik.

PÄEVAKORD:

- Rakvere Vallavolikogu esindaja nimetamine Sõmeru Põhikooli hoolekogusse.

Ettekanne Kaido Veski

- Määruste kehtetuks tunnistamine.

Ettekanne Anneli Saaber

- Uhtna Põhikooli põhimääruse kehtestamine.

Ettekanne Ene Neito (kooli juhtkonna liige)

- Sõmeru Põhikooli põhimääruse kehtestamine.

Ettekanne Virge Ong

- Uhtna Raamatukogu põhimääruse kehtestamine.

Ettekanne Annika Aasa

- Ubja Päevakeskuse, Uhtna Hooldekodu ja Sõmeru Lasteaed Pääsusilm põhimääruste kehtestamine.

Ettekanne Helja Roosi

- Rakvere valla raamatukogude kasutamise eeskirja kehtestamine.

Ettekanne Annika Aasa

- Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise korra kehtestamine.

Ettekanne Annika Aasa

- Detailplaneeringu koostamise algatamine.

Ettekanne Kaire Kullik

- Finantsjuhtimise korra kehtestamine.

Ettekanne Reet Keskküla

- Rakvere valla eelarvestrateegia 2019-2022 kehtestamine.

Ettekanne Reet Keskküla

- Rakvere valla arengukava 2019-2035 koostamise tutvustamine ja volikogule menetlemiseks üleandmine.

Ettekanne Kaire Kullik

Eelnõud