« Tagasi

Alates 14. detsembrist kehtiv piirangute korraldus valla asutustes

Valla koolid on alates 14. detsembrist kuni koolivaheaja alguseni distantsõppel. Erandina jätkub Näpi Koolis õppetöö kontaktõppena. Koolid korraldavad soovijatele toidupakkide jagamist, sellekohane teave edastatakse lapsevanematele e-kooli kaudu.

Lasteaiarühmad on avatud.

Valla noortekeskused on avatud noorsootööks suletud,  toimuvad ainult individuaalsed tegevused kokkuleppel noorsootöötajatega ja grupitegevused juhendaja juhendamisel välitingimustes (kuni 10 noort). Tegevuste info avaldatakse jooksvalt noortekeskuste sotsiaalmeedia kanalites.

Päevakeskused Sõmerul ja Ubjas on alates 14. detsembrist suletud.

Laste  huviringid ja täiskasvanute huvitegevus, sh täiskasvanute treeningud siseruumides on peatatud alates 14. detsembrist kuni 3. jaanuarini.

Sõmeru saun on suletud.

Uhtna hooldekodus kehtib jätkuvalt külastuspiirang.

Raamatukogud Sõmerul, Uhtnas ja Lepnal on laenutuseks avatud tavapärastel aegadel. Palume jälgida maski kasutamise nõuet ja hoida teiste inimestega distantsi!