« Tagasi

Konkurss sotsiaalkaitse ennetustöö spetsialisti ametikohale

Rakvere Vallavalitsus võtab teenistusse sotsiaalkaitse ennetustöö spetsialisti.

Ametikoha eesmärk on erinevate sotsiaalsete riskide maandamismeetmete väljatöötamine ja erinevate elanikkonnagruppide sotsiaalkaitsega kaasnev valdkondadeülene ennetustöö ning valdkondlike projektide leidmine, koostamine ja koordineerimine.

Nõuded kandidaadile

 • Kõrgharidus
 • Projektide leidmise, kirjutamise ja elluviimise oskus
 • Teadmised kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtetest ja valdkonda reguleerivatest õigusaktidest
 • B-kategooria sõiduki juhtimisõigus

Kasuks tuleb

 • Varasem töötamine sarnases ametis või valdkonnas
 • Suhtlemisoskus, empaatiavõime, iseseisvus- ja algatusvõime, otsustusvõime, kohuse- ja vastutustunne,  analüüsivõime
 • Keelteoskus: eesti keel C-tasemel ja ühe võõrkeele oskus ametialase sõnavara valdamisega
 • Hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus
 • Soov ja tahe meeskonnatööks
 • Oskus käsitleda töökohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid (sh MS Office, Amphora, STAR)

Omalt poolt pakume

 • ametialaseid koolitusi
 • 35 päeva põhipuhkust
 • mitmekülgset tööd toetavas meeskonnas

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Ametijuhendiga saab tutvuda valla veebilehel: rakverevald.ee

Avaldus, CV ja motivatsioonikiri palume esitada Rakvere Vallavalitsuse e-postiaadressil: vallavalitsus@rakverevald.ee  hiljemalt 31. jaanuaril 2021.

Lisainfo tel 329 5948, 528 3430