« Tagasi

Volikogu kehtestas huvihariduse rahastamise ülempiiri

Eilsel istungil vaatas Rakvere vallavolikogu läbi huvihariduse toetamise põhimõtted ning tegi muudatuse huvihariduse ja –tegevuse toetamise määruses.

Kui seni tasus vald õpilase huvihariduse omandamise või huvitegevuses osalemise eest täies mahus, olenemata teenuste hinnast, siis määruse muudatuse kehtima hakkamisel hüvitatakse huvihariduse omandamine munitsipaalhuvikoolides 100% ulatuses ning erahuvikoolides õppimine või huvitegevuses osalemine kuni 200 eurot kuus. Muud erijuhud otsustab Rakvere vallavalitsus.

Vajadus kehtestada hinnapiir on tingitud nõudest võimaldada huviharidust ja huvitegevust võimalikult paljudele lastele. Viimastel aastatel on valdkonna mitmete teenuseosutajate hinnad arvestatavalt tõusnud, selle õppeaasta alguses laekunud osad taotlused näitavad hinnatõusu trendi veelgi ilmekamalt.

Enamus seni ja ka eelneval õppeaastal esitatud taotlustest mahub siiski eelpool nimetatud hinnapiiri sisse.

Rakvere vald toetab seisukohta, et huviharidus ja –tegevus panustab paljudesse olulistesse valdkondadesse – tervise hoidmisesse ja edendamisse, loovuse ja ettevõtlikkuse arendamisse, eneseväljendus- ja sotsiaalsete oskuste paranemisse ning sellest peavad osa saama kõik lapsed.