« Tagasi

Volikogu istung toimub 22. detsembril kell 16.00

Rakvere Vallavolikogu korraline istung toimub Sõmeru keskusehoone suures saalis (Kooli 2 Sõmeru alevik), 22. detsembril 2021 algusega kell 16.00.

PÄEVAKORD:

  1. Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine (määruse eelnõu) - ettekanne: Anneli Saaber
  2. Detailplaneeringu algatamine (Rebase kinnistu) - ettekanne: Kaire Kullik
  3. Viru-Nigula valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kooskõlastamine - ettekanne: Kaire Kullik
  4. Estonian Cell AS haavapuitmassi tehase veevõtu laiendamise keskkonnamõju hindamise aruande eelnõule arvamuse andmine - ettekanne: Sandra Schmidt
  5. Rakvere Vallavolikogu 30.08.2017 määruse nr 8 „Pahnimäe maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri" arutelu - ettekanne: Sirje Veiman
  6. Rakvere vallavolikogu 01.12.2021 otsuse nr 10 punkt 2 muutmine - ettekanne: Sirje Veiman

Info:

  1. Struktuuri muudatus
  2. Ideekonkursi „Sõmeru keskuse arhitektuurivõistlus" tulemused.

Kõik volikogu eelnõud on leitavad dokumendiregistrist.