« Tagasi

AS Ragn Sells keskkonnaloa menetluse teade

Rakvere Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse RAGN-SELLS AS (registrikood: 10306958) (aadress Suur-Sõjamäe tn 50a, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond) esitatud keskkonnaloa taotluse. Ettevõte taotleb tähtajatut keskkonnaluba Rakvere prügila järelhoolduseks.

Prügila asub aadressil Rakvere prügila, Ussimäe kula, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond (katastritunnus 77004:001:0098). Keskkonnaluba on vajalik tulenevalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 41 lg 1 p-st 3 ja jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-st 10.

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti. Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis  

https://kotkas.envir.ee/permits/public_document_view?document_id=79219

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. 

Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu. 

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.