« Tagasi

Riigikogu valimiste info

Riigikogu valimiste nädal algas 27. veebruaril. Täpsem info: www.rakverevald.ee/riigikogu-valimised-2023

Valimispäeval, 5. märtsil toimub ka kodus hääletamine. Kodus hääletamist korraldab Rakvere vallas jaoskonnakomisjon nr 1.

Kodus hääletamise taotlust saab kuni 5. märts 2023 kell 14.00 esitada kirjalikult, e-posti või telefoni teel. Kirjalikult võib taotluse esitada Sõmeru vallamajas (Kooli 2 Sõmeru) asuvale jaoskonnakomisjonile nr 1. Telefoni teel saab kodus hääletamise soovist anda teada jaoskonnakomisjoni telefonil 58887212 ja e-posti teel somerujsk@rakverevald.ee.

Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:

1) valija nime;
2) valija isikukoodi;
3) valija asukoha aadressi;
4) valija sidevahendi numbrit;
5) kodus hääletamise põhjust.

Põhjendatud taotluse aluseks tuleb lugeda:

1) terviseseisundit;
2) kõrget iga;
3) raskeid teeolusid;
4) transpordivõimaluse puudumist;
5) muud põhjust, mis takistab valijat kodust lahkumast.

Häältelugemiskomisjon alustab hääletamissedelite avalikku ülelugemist esmapäeval, 6. märtsil algusega kell 10.00 Sõmeru keskusehoone nõupidamiste saalis (Kooli 2 Sõmeru alevik).

Häältelugemiskomisjoni ülesandeid täidab valla valimiskomisjon koosseisus: Ahti Randmere, Janne Lainjärv, Eveli Indov, Jaan Kangur, Mario Mikvere.