« Tagasi

Riik eraldas kohalike teede korrastamiseks täiendavat toetust

Eriolukorrast tingitud majanduslanguse mõjude vähendamiseks ning eesmärgiga toetada kohalike omavalitsuste jätkusuutlikku arengut, eraldati Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalale tänavu täiendavalt 14 miljonit eurot kohalike teede juhtumipõhiseks toetuseks.

Tavaliselt eraldab ministeerium juhtumipõhist toetust korra aastas, riigieelarves ette nähtud mahus. Tänavu oli kohalikel omavalitsustel võimalik ka teist korda nii transiitteede kui ettevõtlusega seotud teede seisukorra parandamiseks toetust taotleda.

Rakvere vallale eraldati ministri käskkirjaga 146 160 eurot Põhjakeskuse tee, Näituse tänava ja Papiaru tänava korrastamiseks. Toetusraha aitab katta täiendavaid kulutusi, mida põhjustab piirkonna teedele transiitliikluse koormus.