Sõmeru keskusehoones on avatud Katrina Laurendi Ubja küla teemaline maalinäitus-müük. Vaatamiseks on ka noore kunstniku varasemal ajal tehtud tööd koolitundidest ning suvisest maalilaagrist...

Sõmerul on avatud Katrina Laurendi maalinäitus

Sõmeru keskusehoones on avatud Katrina Laurendi Ubja küla teemaline maalinäitus-müük. Vaatamiseks on ka noore kunstniku varasemal ajal tehtud tööd koolitundidest ning suvisest maalilaagrist...

Maaamet müüb avalikul enampakkumisel järgmised Ussimäe külas asuvad kinnisasjad:   Nastiku tn 2 kinnisasi (77004:001:0209; 0,2734 ha;  (E)) alghind 9 040.-,...

Ussimäel on taas müüa elamukrundid

Maaamet müüb avalikul enampakkumisel järgmised Ussimäe külas asuvad kinnisasjad:   Nastiku tn 2 kinnisasi (77004:001:0209; 0,2734 ha;  (E)) alghind 9 040.-,...

Sõmeru Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel hoonestatud kinnistu, mis asub  Sõmeru alevikus Põllu 2a,  endine konstaablipunkt (kinnistu reg.nr. 5485431, pindala 460 m 2 ,...

Konstaablipunkt on müügis uue hinnaga

Sõmeru Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel hoonestatud kinnistu, mis asub  Sõmeru alevikus Põllu 2a,  endine konstaablipunkt (kinnistu reg.nr. 5485431, pindala 460 m 2 ,...

Augustikuu istungil võeti Sõmeru Vallavolikogus vastu uus huvihariduse ja huvitegevuse kord, mis hakkab kehtima 22. augustil 2014. a. Nimetatud korra kohaselt toetatakse huviharidust ja...

Hakkab kehtima uus huvihariduse rahastamise kord

Augustikuu istungil võeti Sõmeru Vallavolikogus vastu uus huvihariduse ja huvitegevuse kord, mis hakkab kehtima 22. augustil 2014. a. Nimetatud korra kohaselt toetatakse huviharidust ja...

Sõmeru Vallavolikogu istung toimub 13. augustil 2014. aastal kell 16.00  S õmeru keskusehoone nõupidamiste saalis, aadressil Kooli 2 Sõmeru alevik. PÄEVAKORD: Volituste...

Volikogu istung toimub 13. augustil kell 16

Sõmeru Vallavolikogu istung toimub 13. augustil 2014. aastal kell 16.00  S õmeru keskusehoone nõupidamiste saalis, aadressil Kooli 2 Sõmeru alevik. PÄEVAKORD: Volituste...

Aktsiaselts Kunda Nordic Tsement on esitanud  Keskkonnaministeeriumile maavara kaevandamise loa taotluse  tsemendilubjakivi ja kõrgemargilise  ehituslubjakivi kaevandamiseks...

Toolse-Lääne lubjakivikarjääri kaevandamisloa eelnõu on avalikul väljapanekul

Aktsiaselts Kunda Nordic Tsement on esitanud  Keskkonnaministeeriumile maavara kaevandamise loa taotluse  tsemendilubjakivi ja kõrgemargilise  ehituslubjakivi kaevandamiseks...

Seekordne vallaleht pakatab laulu- ja tantsupeoliste muljetest ning noorte suvistest tegemistest, sekka vajalikku infot vallavalitsuses tehtud otsustest, toetuste jagamisest, luuremängust...

Ilmunud on augustikuu Sõmeru Sõnumid

Seekordne vallaleht pakatab laulu- ja tantsupeoliste muljetest ning noorte suvistest tegemistest, sekka vajalikku infot vallavalitsuses tehtud otsustest, toetuste jagamisest, luuremängust...

Erametsakonsulent Aadu Raudla võtab metsaomanikke vastu Sõmeru vallamajas vallavolikogu esimehe kabinetis (nr 12) üle nädala kolmapäeviti kl 9 - 13 . Vastuvõtupäevad augustist...

Metsakonsulendi vastuvõtuajad II poolaastal

Erametsakonsulent Aadu Raudla võtab metsaomanikke vastu Sõmeru vallamajas vallavolikogu esimehe kabinetis (nr 12) üle nädala kolmapäeviti kl 9 - 13 . Vastuvõtupäevad augustist...

Vallavanem Peep Vassiljev on puhkusel 07.07-03.08 Abivallavanem Viktor Häninen on puhkusel 04.-31.08 Noorsootööspetsialist Piret Laidroo puhkab 07.07-03.08 Sotsiaaltööspetsialist...

Ametnike puhkused augustis

Vallavanem Peep Vassiljev on puhkusel 07.07-03.08 Abivallavanem Viktor Häninen on puhkusel 04.-31.08 Noorsootööspetsialist Piret Laidroo puhkab 07.07-03.08 Sotsiaaltööspetsialist...

Admiral Pitka luurevõistlus 2014 toimub 5.-9. augustil Harju- ja Lääne-Viru maakonnas. Võistluste start antakse Läsnal, Kaitseväe keskpolügooni teenindus linnakus. Edasi liigub trass...

Admiral Pitka luurevõistlusel põigatakse ka Sõmeru valda

Admiral Pitka luurevõistlus 2014 toimub 5.-9. augustil Harju- ja Lääne-Viru maakonnas. Võistluste start antakse Läsnal, Kaitseväe keskpolügooni teenindus linnakus. Edasi liigub trass...

Sõmeru vallavalitsusele laekus kuus taotlust hajaastustuse programmist toetuse saamiseks. Vallavalitsus luges kõik esitatud taotlused nõuetekohaseks ja otsustas sõlmida taotlejatega lepingud. ...

Hajaasustuse programmist eraldatavad toetused

Sõmeru vallavalitsusele laekus kuus taotlust hajaastustuse programmist toetuse saamiseks. Vallavalitsus luges kõik esitatud taotlused nõuetekohaseks ja otsustas sõlmida taotlejatega lepingud. ...

1. juulil 2014 jõustunud  majandustegevuse seadustiku üldosa seadus    puudutab suurt osa ettevõtjaid, sest toob kaasa muudatusi ettevõtete majandustegevuse registreerimise ja...

Muudatused majandustegevuse registreerimisel

1. juulil 2014 jõustunud  majandustegevuse seadustiku üldosa seadus    puudutab suurt osa ettevõtjaid, sest toob kaasa muudatusi ettevõtete majandustegevuse registreerimise ja...

Värskes vallalehes on juttu Sõmeru ja Uhtna koolilõpetajatest, jaanipäeva tähistamisest, tule toomisest ja suurele peole minekust,  tantsumemmede reisist Lätimaale, tublidest...

Ilmunud on juulikuu Sõmeru Sõnumid

Värskes vallalehes on juttu Sõmeru ja Uhtna koolilõpetajatest, jaanipäeva tähistamisest, tule toomisest ja suurele peole minekust,  tantsumemmede reisist Lätimaale, tublidest...

Sõmeru Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel kaks hoonestatud kinnistut: 1) Aluvere külas asuva Kustakse kinnistu   (kinnistu reg.nr. 41831, pindala 0,2 ha, sihtotstarve...

Vallavalitsus müüb kinnistuid Sõmerul ja Aluveres

Sõmeru Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel kaks hoonestatud kinnistut: 1) Aluvere külas asuva Kustakse kinnistu   (kinnistu reg.nr. 41831, pindala 0,2 ha, sihtotstarve...

Vallavalitsuse istungid toimuvad    juunis ja juulis  tavapärasest erinevalt: 13. juunil kell 14.00 20. juunil kell 11.00 30. juunil kell 11.00 1. - 27. juulini...

Vallavalitsuse istungite toimumise ajad

Vallavalitsuse istungid toimuvad    juunis ja juulis  tavapärasest erinevalt: 13. juunil kell 14.00 20. juunil kell 11.00 30. juunil kell 11.00 1. - 27. juulini...

Juunikuu leht edastab tänusõnad aasta õpetajatele ja tublidele õppuritele, kajastab Sõmeru, Uhtna ja Vaeküla kooli tegemisi, samuti vallavalitsuses ja volikogus räägitud-otsustatud teemasid,...

Ilmus juunikuu Sõmeru Sõnumid

Juunikuu leht edastab tänusõnad aasta õpetajatele ja tublidele õppuritele, kajastab Sõmeru, Uhtna ja Vaeküla kooli tegemisi, samuti vallavalitsuses ja volikogus räägitud-otsustatud teemasid,...

Uhtna Põhikool võtab konkursi korras tööle 2014/15. õa informaatikaõpetaja. Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad) palun...

Uhtna põhikool võtab tööle informaatikaõpetaja

Uhtna Põhikool võtab konkursi korras tööle 2014/15. õa informaatikaõpetaja. Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad) palun...

Uhtna Hooldekodu otsib töötajat suveperioodiks hooldaja asendaja kohale. Täpsema info saamiseks helistada tel 325 7841 või 328 3430.

Hooldekodu pakub tööd hooldaja asendajale

Uhtna Hooldekodu otsib töötajat suveperioodiks hooldaja asendaja kohale. Täpsema info saamiseks helistada tel 325 7841 või 328 3430.

LEADER tegevusgrupp  võtab vastu projektitaotlusi tulenedes põllumajandusministri 21. septembri  2012 määrusest nr. 75 „Kohaliku tegevusgrupiga halduslepingu sõlmimise  ...

LEADER tegevusgrupp võtab vastu projektitaotlusi

LEADER tegevusgrupp  võtab vastu projektitaotlusi tulenedes põllumajandusministri 21. septembri  2012 määrusest nr. 75 „Kohaliku tegevusgrupiga halduslepingu sõlmimise  ...

Sõmeru valla raamatukogudes ja vallavalitsuses on müügil täiendatud ja parandatud trükk raamatust " Pärandkultuur Sõmeru vallas". Hind 10 eurot.

Müügil on valla pärandkultuuri tutvustava raamatu täiendatud trükk

Sõmeru valla raamatukogudes ja vallavalitsuses on müügil täiendatud ja parandatud trükk raamatust " Pärandkultuur Sõmeru vallas". Hind 10 eurot.

Näitan: 1 761-1 780
Elemente lehe kohta 20
of 93