Hooldekodu kohamaksutoetus

13.03.18

Osaline või täielik toetus hoolduskulude katmisel määratakse üldtüüpi hooldekodudesse paigutatud pidevat hooldust vajava vähemalt 18-aastase raske või sügava puudega isiku või vanaduspensionäri ülalpidamiseks, kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega ning kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid.

Erandkorras määratakse hooldekodusse paigutatud isiku ülalpidamiskulude maksmine valla eelarvest seadusjärgsete ülalpidajate olemasolul, kes ei ole suutelised ise hooldama või ülalpidamiskulusid tasuma ning kelle pere on madala sissetulekuga.

Hooldekodu kohamaksu tasumise kohustus on vallavalitsusel, hooldataval (pension, säästud, vara) ja seadusjärgsetel ülalpidajatel. Konkreetsed osaluse suurused kinnitab Rakvere Vallavalitsus.

 

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV