Uudised ja teated

« Tagasi

Rakvere Vallavalitsus võtab teenistusse juristi

Juristi ametikoha eesmärk:

Koostöös vallasekretäriga vallakantselei töö koordineerimine. Vallavalitsuse ja vallavolikogu istungite tehniline ettevalmistamine ja õigusaktide ning muu dokumentatsiooni vastavuse tagamine Eesti Vabariigi õigusaktidele. Vallavalitsuse teenistujate ja töötajate personaliarvestuse pidamine. Töökeskkonnaspetsialisti ülesannete täitmine.

Sobiv kandidaat:

  • vastab kvalifikatsioonilt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 lõikele 2
  • tunneb kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtteid
  • valdab põhjalikult avaliku teenistuse, haldusmenetluse ja teabehalduse aluseid
  • on väga hea suhtlemis- ja koostööoskuse ning pingetaluvusega
  • on korrektne, põhjalik, kohusetundlik, hea analüüsivõimega
  • valdab väga heal tasemel eesti keelt

Pakume:

  • huvitavat ja vastutusrikast tööd
  • 35 kalendripäeva puhkust
  • sõbralikku ja toetavat meeskonda
  • eneseteostamise ja -täiendamise võimalust

Avaldus, CV ja haridust või kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata 20. augustiks 2019 e-postile: vallavalitsus@rakverevald.ee

Info tel 329 5943