« Tagasi

Millega tegelevad noored, kui kuhugi minna ei tohi

Rakvere valla noorsootöötajad on uue olukorra põneva ja arendava väljakutsena hästi vastu võtnud.  Uusi mõtteid ja tegevusi tuleb iga päev. 

Noorsootöö Rakvere vallas toimib, kuigi noortekeskused on suletud. Valla noorsootöötajad suhtlevad läbi sotsiaalmeediakanalite noortega. Kõik nad on noorte jaoks olemas, vajadusel võetakse ühendust ka telefoni teel. 

Osa noortekeskuste huviringe toimub alternatiivsete tegevustena kas arvuti/telefoni vahendusel või individuaalselt õues ilma üksteisega otseselt kokku puutumata. Noorsootöötajad pakuvad noortele läbi sotsiaalmeedia erinevate keskkondade kaudu vabaaja ülesandeid,  jagavad oma valla ja teiste piirkondade vahvaid tegevusi, kus nad osalevad ka ise ja on nii noortele ja teistele täiskasvanutele eeskujuks. Samuti mõtlevad oma piirkonna noorte jaoks  välja tegevusi, ülesandeid ja väljakutseid,  jagades neid omavahel ja üksteisele mõtteid ja kogemusi andes.

Mobiilse noorsootöö raames peavad Rakvere valla noorsootöötajad silma peal oma valla külade ja alevike vahel toimuval, et selgitada noortele olukorra tõsidust  kohapeal.  Üheskoos mõeldi välja ülevallaline noorte "Rohenäppude projekt",  mille raames Sõmerul asuv aiapood Inglise Aed jagas noorsootöötajatele infot ja andis nõuandeid. "Rohenäppude projekti" raames said juba täna enamus  noorsootöötajaid kätte kasvumulla ja taimede seemned. Nüüd jääb üle läbi viia soovijatele noortele turvaline õppetund ja vahendite kättetoimetamine.  Edasine toimub kõik interneti vahendusel. 

 

Piret Laidroo
noorsootööspetsialist
Tel 5302 1521