« Tagasi

Vallavalitsus võtab teenistusse heakorraspetsialisti

Rakvere Vallavalitsus võtab vabanevale ametikohale teenistusse heakorraspetsialisti.

Teenistuskoha eesmärk

Rakvere vallas heakorra- ja haljastustööde planeerimine ja korraldamine  ning valdkonnaga seotud probleemide lahendamine. Valla kõrghaljastusest ülevaate omamine, kõrghaljastuse planeerimine ja korrastamine, avalike rohealade tervikpildi loomine. Tõrma kalmistu haldamine.

Ametijuhendi kavand.

Mida Sinult ootame?

 • sinu kandideerimist toetab kõrgharidus (sellele lisanduv eri-, kutse- või ametialane ettevalmistus) ja kasuks tuleb varasem töökogemus kohalikus omavalitsuses sarnasel ametikohal;
 • oskus käsitleda ametikohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid, sh MS Office, dokumendihaldussüsteem;
 • eesti keele oskust C-tasemel ja ühe võõrkeele oskust ametialase sõnavara valdamisega;
 • omad teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldust ja valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ning õigusaktide ja õigusaktide ja dokumentide vorminõuetest ja koostamisest;
 • positiivset ellusuhtumist ja initsiatiivikust, ausust ja usaldusväärsust;
 • head pingetaluvust, organiseerimisvõimet;
 • head suhtlemis- ja meeskonnatöö oskust;
 • tuleb kasuks B-kategooria juhiluba.

Mida Sulle omalt poolt pakume?

 • huvitavat tööd ja eneseteostust
 • koolitus- ja arenguvõimalusi
 • toredat meeskonda
 • 35 kalendripäeva puhkust + 3 tasustatud lisapuhkepäeva aastas;

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Kandideerimiseks saada oma CV, haridust tõendatavate dokumentide koopiad ja motivatsioonikiri e-posti aadressile vallavalitsus@rakverevald.ee  hiljemalt 12.02.2023
Lisainformatsioon Maia Simkin tel. 527 7235