Vanglast vabanemise toetus

30.03.16

Vanglast vabanemisel makstakse isikule toimetulekuga seotud kulude katmiseks toetust üks kord aastas 30 eurot.

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV