Lasteaia toidusoodustus

5.03.14

50%-list lasteaia toidusoodustust ehk toitlustustoetust on õigus saada Sõmeru vallas elaval perel, kelle kaks või enam last käivad Sõmeru Lasteaias Pääsusilm. Toetuse saamise tingimusteks on see, et lapsevanema ja laste rahvastikuregistri järgsed elukohad on Sõmeru vallas.

Soodustus ei olene pere sissetulekute suurusest ja selle saamiseks esitab lapsevanem avalduse Sõmeru lasteaeda Pääsusilm.