Ametnikud

5.01.18
Kõik ametnike e-postiaadressid on kujul: eesnimi.perekonnanimi@rakverevald.ee
 

Ametinimetus,
(ametijuhend avaneb klikates)

Nimi,

vastuvõtuajad            

Telefon 

Haridus                       

Vallavanem Maido Nõlvak

Tel 329 5940, 527 5488   

kõrgem

 Abivallavanem

Viktor Häninen
E 13-15

Tel 329 5942, 527 7233
e-post: 

kõrgem
Finantsnõunik

Reet Keskküla

ETKNR

9-12 ja 13-16

Tel 329 5949
e-post:
kõrgem
Raamatupidamine (TL)

Luule Alatsei

Kristel Nõmm
Kaili Ruberg

Tel 322 1888  

Tel 322 1550 

 

 Vallasekretär

Helja Roosi
N  9-12 ja 13-16

Tel 329 5943

keskeri,

vallasekretäri pädevustunnistus

 
 Jurist

Margit Mitt Tel 329 5943 kõrgem

 Juhiabi 

Janne Lainjärv
ENR  9-12 ja 13-16

Tel 329 5944

kõrgem

 Maanõunik

Tiit Mark
E  9-1 
N  9-12  ja 13-16

Tel 322 1025

kõrgem

 Keskkonnaspetsialist

Maia Simkin
E  9-11

Tel: 322 1730, 527 7235

kõrgem

 Majandusspetsialist 

Rainis Tõnnison
N 9-12 ja 13-16

Tel 329 5945, 512 9231

kõrgem
 
 Majandusspetsialist
 
Janek Seidelberg Tel 329 5945, 529 0230 kutsekeskharidus

 
 Järelevalveametnik

Ilmar Pekri

Tel: 521 0043

kõrgem

 Ehitusjärelevalve insener

Inge Liivak
E  9-11

N 9-12 ja 13-16

Tel: 329 5947

kõrgem

 Sotsiaalnõunik

Anneli Saaber
E 9-11

K 9-12  ja 13-16

Tel: 329 5948, 528 3430

kõrgem

 
 Sotsiaaltööspetsialist

Mirje Reinumäe Tel: 329 5948 kõrgem


 Kultuurispetsialist 

Annika Aasa

Tel: 322 1021, 5336 4604

kõrgem

 
 Lastekaitsespetsialist 


 Kaire Smirnova

Tel: 329 5946, 520 7013

kõrgem

 Noorsootööspetsialist 

Piret Laidroo   
N 9-11 ja 13-16 

Tel 322 1134, 5302 1521

kõrgem


Tegelusjuht (TL)


Siiri Saarmets

Tel 322 1132

 

 

Ametnike palgaandmed on avalikustatud Avaliku teenistuse veebilehel.

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV