Ametnikud

19.10.18
 

Ametinimetus

Nimi,
vastuvõtuajad            

Telefon/e-post

Haridus                       

Puhkus_2018 Asendaja
Vallavanem Maido Nõlvak
 

Tel 329 5940, 527 5488 
maido.nolvak@rakverevald.ee

kõrgem 21.06-29.06
17.07-03.08
Viktor Häninen

 Abivallavanem

Viktor Häninen
E 13-15

Tel 329 5942, 527 7233
viktor.haninen@rakverevald.ee

kõrgem

06.06-15.06
06.08-31.08
26.09-05.10

Maido Nõlvak
Finantsnõunik

Reet Keskküla

ETKNR
9-12 ja 13-16

Tel 329 5949
reet.keskkula@rakverevald.ee

kõrgem 23.07-05.08
27.08-02.09
Luule Alatsei
Raamatupidamine (TL)

Luule Alatsei
Kristel Nõmm
Kaili Ruberg

Tel 322 1888  
Tel 322 1550

luule.alatsei@rakverevald.ee
kristel.nomm@rakverevald.ee
kaili.ruberg@rakverevald.ee

     

 Vallasekretär

Helja Roosi
N  9-12 ja 13-16

Tel 329 5943
helja.roosi@rakverevald.ee

keskeri,

vallasekretäri pädevustunnistus

18.06-08.07
23.07-29.07
21.08-26.08
22.-24.10
Sirje Veiman

 
 Jurist

Sirje Veiman


 Tel 327 8262, 5307 7167
 sirje.veiman@rakverevald.ee

kõrgem    

 Juhiabi 

Janne Lainjärv
ENR  9-12 ja 13-16

Tel 329 5944
janne.lainjarv@rakverevald.ee

kõrgem 04.06-10.06
09.07-22.07
27.08-02.09
Helja Roosi


 Arendus- ja   planeerimisspetsialist

Kaire Kullik

Tel 322 0846, 506 9623
kaire.kullik@rakverevald.ee

kõrgem 09.07-22.07  

 Maanõunik

Tiit Mark
E  9-12
N  9-12  ja 13-16

Tel 322 1025
tiit.mark@rakverevald.ee

kõrgem 02.07-22.07
24.-25.09
Inge Liivak

 Keskkonnaspetsialist

Maia Simkin
E  9-11

Tel 322 1730, 527 7235
maia.simkin@rakverevald.ee

kõrgem 30.07-03.08
23.11-11.12
Rainis Tõnnison

 Majandusspetsialist 

Rainis Tõnnison
N 9-12 ja 13-16

Tel 329 5945, 512 9231
rainis.tonnison@rakverevald.ee

kõrgem 23.07-12.08 Janek Seidelberg
 
 Majandusspetsialist
 
Janek Seidelberg

Tel 329 5945, 529 0230
janek.seidelberg@rakverevald.ee

kutsekeskharidus 09.07-22.07
24.-30.09
Rainis Tõnnison

 
 Järelevalveinspektor

Ilmar Pekri
K 8-12 ja 13-16

Tel 521 0043
ilmar.pekri@rakverevald.ee

kõrgem 11.07-27.07
15.08-24.08
 

 Ehitusjärelevalve insener

Inge Liivak
E  9-11
N 9-12 ja 13-16

Tel 329 5947
inge.liivak@rakverevald.ee

kõrgem 23.07-19.08 Tiit Mark

 Sotsiaalnõunik

Anneli Saaber
E 9-11
N 9-12  ja 13-16

Tel 329 5948, 528 3430
anneli.saaber@rakverevald.ee

kõrgem 06.08-19.08
07.11-14.11
Mirje Reinumäe

 
 Sotsiaaltööspetsialist

Mirje Reinumäe

E 9-11
N 9-12  ja 13-16

Tel 327 8264, 528 8686
mirje.reinumae@rakverevald.ee

kõrgem 18.06-15.07 Anneli Saaber


 Kultuurinõunik 

Annika Aasa

Tel 322 1021, 5336 4604
annika.aasa@rakverevald.ee

kõrgem 02.07-22.07
06.08-12.08
10.09-16.09
Siiri Saarmets

 
 Lastekaitsespetsialist 

Kaire Smirnova

Tel 329 5946, 520 7013
kaire.smirnova@rakverevald.ee

kõrgem 09.07-05.08
19.10
22.-26.10
Anneli Saaber
 Haridusnõunik Kaido Veski
E 13-15

Tel 322 1132
kaido.veski@rakverevald.ee

kõrgem 25.06-06.07
30.07-17.08
Kaire Smirnova

 Noorsootööspetsialist 

Piret Laidroo 
Vastuvõtt kokkuleppel
Sõmeru Noorte Loodus- ja Tehnikamajas
aadressil Kooli 2a Sõmeru 

Tel 5302 1521
piret.laidroo@rakverevald.ee

kõrgem 25.06-15.07 Kaido Veski
Spordi- ja tervisedenduse spetsialist (TL) Laura Kubjas

 Tel 5307 0195
 laura.kubjas@rakverevald.ee

   03.09-09.09  


Tegelusjuht (TL)


Siiri Saarmets

Tel 322 1021, 5334 1907
siiri.saarmets@rakverevald.ee

 

25.06-01.07
16.07-10.08
03.09-06.09
Annika Aasa
IT-nõunik (TL) Mario Mikvere

Tel 327 8266, 515 3752
mario.mikvere@rakverevald.ee

  02.07-05.08  


Ametnike palgaandmed on avalikustatud Avaliku teenistuse veebilehel.

*TL - töölepingu alusel töötav

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV