Rakvere Vallavalitsus
 Kooli 2
 Sõmeru alevik
 44305 Lääne-Virumaa
 tel 329 5944
 fax 329 5941
 e-post: vallavalitsus@rakverevald.ee
 www.rakverevald.ee

 Registrikood 77000329

 Pangakontod:
 EE981010502009484005   SEB Pank 
 EE412200221032186823   Swedbank

 EE431700017003152964   Nordea Pank

 Tehingupartneri kood 267101

 arvekeskus:  rakverevald@arvekeskus.ee
 Alates 1. juulist 2019 võtame vastu ainult e-arveid. 

Vallavalitsus on avatud  esmaspäevast reedeni  8.00-16.30 
Lõuna 12.00-12.30
Riigipühade eel on kolm tundi lühem tööpäev.

Muud vajalikud numbrid

 Nimi

 Telefon

 e-post

 KIIRABI, PÄÄSTE, POLITSEI
 Päästeala info 24 h

 112
 
1524

 

 Mürgistusteabekeskus 24 h

 16662

 

 Sõmeru Tervisekeskus
 Sõmeru hambaarst (OÜ Virudent)
 
 Üleriigiline perearsti nõuanne 24 h

 322 0518
 322 0896
 
 1220

 info@somerutervis.ee
 info@virudent.ee

 Piirkonna politseinik Heido Tammekand
 Noorsoopolitseinik  Kady Tiinas 

 5305 6247 
 5910 3257

 Heido.Tammekand@politsei.ee
 Kady.Tiinas@politsei.ee 

 Abivajavast lapsest teatada üleriigilisel   lasteabitelefonil 24 h  116 111  Hädaohus olevast lapsest teatada
 tel 112

 Erametsakonsulent Aadu Raudla
 võtab metsaomanikke vastu Sõmeru keskusehoones (raamatukogus)
 üle nädala 
kolmapäeviti kl 13.00 - 14.00

Vastuvõtupäevad 2020 esimesel poolaastal:  
15, 29  jaanuar; 
12, 26 veebruar;
11, 25 märts;
8, 22 aprill;
6, 20 mai;
3, 17 juuni.

Oodatud on kõik metsaomanikud metsandust puudutavate probleemidega (metsa uuendamine, hooldamine, raied, erametsaomanikele makstavad toetused). 

 524 8963

 Helistada võib ka  vastuvõtuvälisel  ajal.

 Aadu.Raudla@gmail.com

 Erametsaomanike nõustamine on riigi   poolt toetatav. Kuni 3-tunnise   nõustamise  eest ei pea metsaomanik   maksma (va transpordikulud, juhul kui   on vaja käia metsas). 

 Loomaarst Ilmar Josua
 Loomaarst Erti Susi

 5662 5489
 527 3863

 

 Elektrilevi rikked 24 h

 1343

 

 Haigekassa info

 16363

 

 Keskkonnainspektsioon 24 h

 1313

 

 Lääne-Virumaa usaldustelefon
 Usaldustelefon Skype´s (iga päev 19-23)

 324 4444
 usaldustelefon126

 

 Maanteeinfokeskus 24 h

 1510
 678 1500

 

 Rakvere Vesi  AS (Aivar Lõhe)
 Kunda Vesi OÜ (Laine Parovart)

 502 8131
 565 5092

 

 

 Adven Eesti AS (Liivi Lilienthal)
 Avariitelefon

  775 1755
 5866 7166

 

 Vee- ja kütteavariid vallas
 (abivallavanem Viktor Häninen)

 527 7233

 Viktor.Haninen@rakverevald.ee

 Korstnapühkijate kontaktid L-Virumaal    www.korsten.ee