Eeskirjad ja korrad

6.12.17
Kõik kehtivad vallavolikogu ja vallavalitsuse määrused on leitavad Riigi Teatajast.

Rakvere Vallavolikogu õigusaktid:

Rakvere Vallavalitsuse (ametiasutusena) struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine (Vvol 15.11.2017 otsus 14)

Sõmeru Vallavolikogu õigusaktid:

Vallaeelarve, lisaeelarved ja majandusaasta aruanded 
Sõmeru valla finantsjuhtimise kord (VVol 18.09.2012 määrus 49)

Töötajate ja lasteaia pedagoogide töötasu määrade kehtestamine (Vvol 25.01.2017  määrus nr 63)
Õigusaktide muutmine seoses euro kasutusele võtmisega (Vvol 23.11.2010 määrus 16)
Sõmeru vallavara eeskirja muutmine (Vvol 27.05.2008 määrus 67)
Sõmeru Vallavalitsuse (ametiasutusena) struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine (Vvol 06.03.2013 otsus114)
Hallatavates asutustes teenistusliku järelevalve läbiviimise kord (Vval 04.04.2005 määrus 2)
Tunnustuavalduste andmise kord (Vvol 27.03.2007 määrus 43)
Välireklaami paigaldamise eeskiri (Vvol 28.06.2011 määrus 31)
Sõmeru valla kriisikomisjoni põhimäärus (Vvol 29.03.2010 määrus 3)
Korruptsioonivastase seaduse rakendamine (Vvol 23.04.2014 määrus 14)
Sõmeru Vallavalitsuse palgajuhend  (Vvol 23.04.2014 määrus 15)

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Sõmeru vallas (Vvol 27.04.2016 määrus nr 52)

Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu alased õigusaktid
Hariduse ja noorsootöö valdkonna õigusaktid
Ehituse ja maakasutuse ning teede ja tänavatega seonduvad õigusaktid
Vee-, sooja- ja jäätmemajanduse ning keskkonnakaitse alased õigusaktid
Kultuuri, spordi ja vaba aja valdkonna õigusaktid

 

Teenuste hinnad:
Sõmeru Põhikooli spordisaali üürihindade kehtestamine (Vval 24.01.2011 korraldus nr 32)
Sõmeru keskusehoones osutatavate teenuste hinnad (Vval12.09.2011 korraldus nr 273)
Sõmeru saunateenuste hinnad (Vval 09.01.2012 korraldus nr  6)
Sõmeru noortekeskuses osutatavate teenuste hinnad (Vval 20.12.2013 korraldus nr 346)

Kaubandustegevuse korraldamine Sõmeru valla haldusterritooriumil ning müügipileti hinna kehtestamine (Vvol 25.09.2007 määrus nr 54)