Eeskirjad ja korrad

13.12.23
Kõik kehtivad vallavolikogu ja vallavalitsuse määrused on leitavad Riigi Teatajast.

Pädevuse delegeerimine (Rakvere vallavolikogu 29.11.2023 määrus nr 37)

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise ja muutmise kord (Rakvere vallavolikogu 31.05.2023 määrus nr 24)

Rakvere valla arengukava 2019-2035, Rakvere valla teede arengukava 2019-2035 ja eelarvestrateegia 2024-2027 vastuvõtmine (Rakvere vallavolikogu 27.09.2023 määrus nr 30)

Rakvere valla finantsjuhtimise kord (Rakvere vallavolikogu 17.10.2018 määrus nr 30)
Rakvere valla kaasava eelarve menetlemise kord (Rakvere vallavolikogu 27.09.2023 määrus 32)
Rakvere vallavara eeskiri (Rakvere vallavolikogu 12.09.2018 määrus nr 20)

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Rakvere vallas (Rakvere vallavolikogu 21.03.2018 määrus nr 10)
Rakvere valla hankekord (Rakvere vallavalitsuse 31.01.2018 määrus nr 2)
Rakvere valla tunnustusavalduste andmise kord (Rakvere vallavolikogu 24.01.2018 määrus nr 8)
Rakvere valla ajalehe Rakvere Valla Sõnumid välja andmise kord (Rakvere vallavolikogu 28.11.2018 määrus nr 33)
Rakvere valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord (Rakvere vallavolikogu 18.12.2019 määrus nr 55)
Haridusasutuste töötajate ja lasteaia pedagoogide töötasu alammäärade kehtestamine  (Rakvere vallavolikogu 25.03.2020 määrus nr 62)

Rakvere Vallavalitsuse palgajuhend (Rakvere vallavolikogu 30.11.2022 määrus nr 13)
Rakvere Vallavalitsuse infoturbepoliitika kinnitamine (Rakvere vallavalitsuse 25.09.2019 määrus nr 2)
Väärteomenetluses Rakvere Vallavalitsuse nimel osalevate ametikohtade kinnitamine (Rakvere vallavalitsus 29.07.2020 nr 3)

Välireklaami paigaldamise eeskiri (Rakvere vallavolikogu 08.01.2021 määrus 77)

Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu alased õigusaktid
Hariduse ja noorsootöö valdkonna õigusaktid
Ehituse ja maakasutuse ning teede ja tänavatega seonduvad õigusaktid
Vee-, sooja- ja jäätmemajanduse ning keskkonnakaitse alased õigusaktid
Kultuuri, spordi ja vaba aja valdkonna õigusaktid

 

 Teenuste ja ruumide hinnad:


Rakvere valla noortekeskuste ruumide kasutusse andmise tingimuste ja hindade kehtestamine (Kehtestatud Rakvere Vallavalitsuse 10.05.2023 korraldusega nr 1751)
Rakvere Vallavalitsuse hallatavate haridusasutuste ruumide rendihindade kehtestamine (Vval 15.01.2020 korraldus nr 17, punkt 3 ja lisa 2 on hiljem muudetud)   
   Uhtna Põhikooli ruumide rendihinnad (Kehtestatud Rakvere Vallavalitsuse 06.10.2021 korraldusega nr 542)

   Sõmeru Põhikooli ruumide rendihinnad (Kehtestatud Rakvere Vallavalitsuse 15.01.2020 korraldusega nr 17)
   Lasila Põhikooli ruumide rendihinnad (Kehtestatud Rakvere Vallavalitsuse 15.01.2020 korraldusega nr 17)
   Veltsi-lasteaed-Algkooli ruumide rendihinnad (Kehtestatud Rakvere Vallavalitsuse 15.01.2020 korraldusega nr 17)
Rakvere Vallavalitsuse 15.01.2020 korralduse nr 17 p 3 muutmine (Vval 16.12.2020 korraldus nr 538)

Sõmeru keskusehoones osutatavate teenuste hinnad (Vval12.02.2020 korraldus nr 48)
Sõmeru saunateenuste hinnad (Vval 09.01.2012 korraldus nr  6)
Rakvere valla munitsipaaleluruumide üürimäärade kehtestamine (Vvol 26.02.2014 nr 2)