Eeskirjad ja korrad

2.08.18
Sõmeru valla kaevetööde eeskiri (Vvol 28.06.2011 määrus 27)

2017. aastaks maamaksumäära kehtestamine (Vvol 30.11.2016 määrus nr 59)
2016. aastaks maamaksumäära kehtestamine (Vvol 24.11.2015 määrus nr 37)
2015. aastaks maamaksumäära kehtestamine (Vvol  30.12.2014 määrus 25)
Represseeritud isikutele maamaksusoodustuse kehtestamise kord (Vvol 10.10.2006 määrus 27)

Määruste kehtetuks tunnistamine (Vvol 29.01.2015 määrus 26)
Sõmeru valla avalike teede nimekiri (kinnitatud Sõmeru vallavolikogu 29.01.2015 otsusega nr 70)

Endise Rakvere valla territooriumil kehtivad määrused