Eeskirjad ja korrad

7.05.21

Välireklaami paigaldamise eeskiri (Rakvere vvol 08.01.2021 määrus nr 77)
Rakvere valla kaevetööde eeskiri (Rakvere vvol 18.12.2018 määrus nr 36)
2021. aastaks maamaksumäära kehtestamine (Vvol 25.11.2020 määrus nr 75)
2020. aastaks maamaksumäära kehtestamine (Vvol 27.11.2019 määrus nr 53)
Rakvere valla kohanimede määramise kord (Rakvere vvol 30.05.2018 määrus nr 14)
Ühissõidukipeatustele kohanimede määramine (Rakvere vval 13.06.2018 määrus nr 4)

Endise Sõmeru valla territooriumil kehtivad määrused

Määruste kehtetuks tunnistamine (Vvol 29.01.2015 määrus 26)

Ühissõidukipeatustele kohanimede määramine (Vvol 20.01.2016 määrus nr 41)

Endise Rakvere valla territooriumil kehtivad määrused

Rakvere valla kohalike teede (seisuga 30.11.2016) nimekirja kinnitamine (Rakvere Vvol 14.12.2016 määrus nr 14)