Uudised ja teated

« Tagasi

Vee näitude edastamine on muutunud lihtsamaks

Lasila, Levala ja Karitsa piirkonna elanikud, kes on seni edastanud oma veenäidud Rakvere Vallavalitsusse, saavad edastada oma veenäidud üle valla kodulehe aadressil: https://www.rakverevald.ee/naidud või telefonil 329 5944.

Näitude esitamine on kohustuslik vastavalt lepingule iga kuu 3-daks kuupäevaks.

Antud piirkonna vee ja kanalisatsiooni teenuste info ja küsimused: majandusspetsialist Janek Seidelberg tel: 529 0230 või janek.seidelberg@rakverevald.ee