Uudised ja teated

Rakvere Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Veltsi Lasteaed-Algkooli direktori leidmiseks. Tööle asumise aeg alates 15.08.2019 (tähtajaline ametikoht). Töökoht: Veltsi tee 9,...

Veltsi Lasteaed-Algkooli direktori konkursiteade

Rakvere Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Veltsi Lasteaed-Algkooli direktori leidmiseks. Tööle asumise aeg alates 15.08.2019 (tähtajaline ametikoht). Töökoht: Veltsi tee 9,...

Reedel, 7. juunil, kell 13.00 toimub Tõrma kalmistu kabeli õnnistamine, mille viib läbi  Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuu. Musitseerib Peep Pihlak.

Tõrma kalmistu kabeli õnnistamine

Reedel, 7. juunil, kell 13.00 toimub Tõrma kalmistu kabeli õnnistamine, mille viib läbi  Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuu. Musitseerib Peep Pihlak.

Rakvere Vallavallavalitsuse 29.05.2019 korraldusega nr 233 kehtestati Uhtna alevikus Kuti, Eesmäe ja Kitseküla tn 14 kinnistute ja lähiümbruse maa-ala detailplaneering . Detailplaneering on...

Uhtna alevikus Kuti, Eesmäe ja Kitseküla tn 14 kinnistute ja lähiümbruse maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Rakvere Vallavallavalitsuse 29.05.2019 korraldusega nr 233 kehtestati Uhtna alevikus Kuti, Eesmäe ja Kitseküla tn 14 kinnistute ja lähiümbruse maa-ala detailplaneering . Detailplaneering on...

Rakvere Vallavallavalitsuse 29.05.2019 korraldusega nr 234 kehtestati Tobia külas Helita kinnistu detailplaneering . Detailplaneering on üldplaneeringukohane. Planeeringuala suurus on 3,86...

Tobia külas Helita kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Rakvere Vallavallavalitsuse 29.05.2019 korraldusega nr 234 kehtestati Tobia külas Helita kinnistu detailplaneering . Detailplaneering on üldplaneeringukohane. Planeeringuala suurus on 3,86...

Rakvere Vallavalitsus otsustas hetkel tühistada Papiaru tänava liikluskorralduse muudatuse. 1. juunist tänavat ei suleta. Vallavalitsus koostöös piirkonna ettevõtjatega  otsib...

Papiaru tänavat 1. juunist ei suleta

Rakvere Vallavalitsus otsustas hetkel tühistada Papiaru tänava liikluskorralduse muudatuse. 1. juunist tänavat ei suleta. Vallavalitsus koostöös piirkonna ettevõtjatega  otsib...

Euroopa Parlamendi valimistel antud häälte teistkordne lugemine algab esmaspäeval, 27. mail kell 10.00 Sõmeru keskusehoones (Kooli 2 Sõmeru alevik Lääne-Virumaa).

Hääletamissedelite lugemise teade

Euroopa Parlamendi valimistel antud häälte teistkordne lugemine algab esmaspäeval, 27. mail kell 10.00 Sõmeru keskusehoones (Kooli 2 Sõmeru alevik Lääne-Virumaa).

Alates 1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel (va maagaas) töötava või otsest elektrikütet kasutava...

Korteriühistud saavad toetust kütteseadme väljavahetamiseks või kaugküttepiirkonnaga liitumiseks - EELTEADE

Alates 1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel (va maagaas) töötava või otsest elektrikütet kasutava...

Sõmeru Lasteaed Pääsusilm võtab tööle MAJAHOIDJA-KORISTAJA Tööülesanded: Maja signalisatsiooni alla panemine ja avamine, väravate avamine ja lukustamine Lasteaia...

Tööpakkumine Sõmeru lasteaias

Sõmeru Lasteaed Pääsusilm võtab tööle MAJAHOIDJA-KORISTAJA Tööülesanded: Maja signalisatsiooni alla panemine ja avamine, väravate avamine ja lukustamine Lasteaia...

Rakvere vallavolikogu istung toimub 22. mail algusega kell 16.00 Sõmeru keskusehoones (Kooli 2 Sõmeru alevik). Päevakorras: 1. Sõmeru lasteaed Pääsusilm arengukava aastateks 2019-2023 -...

Volikogu istung toimub 22. mail kell 16.00

Rakvere vallavolikogu istung toimub 22. mail algusega kell 16.00 Sõmeru keskusehoones (Kooli 2 Sõmeru alevik). Päevakorras: 1. Sõmeru lasteaed Pääsusilm arengukava aastateks 2019-2023 -...

Rakvere Vallavallavalitsuse 02.05.2019 korraldusega nr 183 algatati  Taaravainu külas Ringtee 2 kinnistu detailplaneeringu koostamine ja kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne....

Detailplaneeringu algatamine

Rakvere Vallavallavalitsuse 02.05.2019 korraldusega nr 183 algatati  Taaravainu külas Ringtee 2 kinnistu detailplaneeringu koostamine ja kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne....

Maikuu uudised leiad siit: Rakvere Valla Sõnumid nr 5

Ilmunud on maikuu Rakvere Valla Sõnumid

Maikuu uudised leiad siit: Rakvere Valla Sõnumid nr 5

Seoses rasketehnika transiitliikluse suurenemise ning Näituse ja Papiaru tänavate ristmiku kehva seisukorraga suletakse alates 1. juunist Papiaru tänav osaliselt  üle 8 t registrimassiga...

Papiaru tänav suletakse rasketehnika liikluseks

Seoses rasketehnika transiitliikluse suurenemise ning Näituse ja Papiaru tänavate ristmiku kehva seisukorraga suletakse alates 1. juunist Papiaru tänav osaliselt  üle 8 t registrimassiga...

16. mail kell 18.00 on Rakvere valla korteriühistute esimehed ja ka kõik teised huvilised oodatud Rakvere vallamajja. Räägime jäätmekäitlusest, jäätmete sorteerimisest, korraldatud jäätmeveo...

Jäätmete sorteerimise infotund korteriühistutele

16. mail kell 18.00 on Rakvere valla korteriühistute esimehed ja ka kõik teised huvilised oodatud Rakvere vallamajja. Räägime jäätmekäitlusest, jäätmete sorteerimisest, korraldatud jäätmeveo...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 21.05.2019. Täpsemat informatsiooni saab...

Maa enampakkumise teade

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 21.05.2019. Täpsemat informatsiooni saab...

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo (ÕTB) alustas aprillist 2017 õigusnõustamise teenuse pakkumist keskmise, raske või sügava puudega inimestele....

Tasuta õigusnõustamine erivajadusega inimestele üle Eesti

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo (ÕTB) alustas aprillist 2017 õigusnõustamise teenuse pakkumist keskmise, raske või sügava puudega inimestele....

Tobia küla, Helita kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub perioodil 06.-20.05.2019 Rakvere vallamajas ja Sõmeru raamatukogus. Elektrooniliselt saab detailplaneeringu materjalidega...

Detailplaneeringu avalik väljapanek

Tobia küla, Helita kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub perioodil 06.-20.05.2019 Rakvere vallamajas ja Sõmeru raamatukogus. Elektrooniliselt saab detailplaneeringu materjalidega...

18. mail   Rakvere Vald II Sõiduaeg Algusaeg Lõppaeg ...

Ohtlike Jäätmete kogumisringid 2019. aasta mais

18. mail   Rakvere Vald II Sõiduaeg Algusaeg Lõppaeg ...

20. maini on taas võimalik mittetulundusühingutel taotleda ühekordset toetust, olgu selleks siis jaanipäeva korraldamine kogukonnas või mõni muu vahva suvine ettevõtmine, üritus või ühistegevus,...

Mittetulundussektor saab taotleda lisaraha

20. maini on taas võimalik mittetulundusühingutel taotleda ühekordset toetust, olgu selleks siis jaanipäeva korraldamine kogukonnas või mõni muu vahva suvine ettevõtmine, üritus või ühistegevus,...

Rakvere Vallavallavalitsuse 19.04.2019 korraldusega nr 162 algatati Sõmeru aleviku katlamaja detailplaneering koostamine ja kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne. Detailplaneering muudab...

Detailplaneeringu algatamine

Rakvere Vallavallavalitsuse 19.04.2019 korraldusega nr 162 algatati Sõmeru aleviku katlamaja detailplaneering koostamine ja kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne. Detailplaneering muudab...

Rakvere Vallavallavalitsuse 19.04.2019 korraldusega nr 161 algatati Taaravainu külas Lepna tee 1 kinnistu detailplaneeringu koostamine ja kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne....

Detailplaneeringu algatamine

Rakvere Vallavallavalitsuse 19.04.2019 korraldusega nr 161 algatati Taaravainu külas Lepna tee 1 kinnistu detailplaneeringu koostamine ja kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne....