Maal elamise päev

Rakvere vald osaleb 28. septembril 2019 uues maaelu väärtustavas algatuses ehk üle-eestilisel Maal Elamise Päeval. Tegemist on külastuspäevaga, mille fookuses on elukeskkond maal koos seal toimivate teenuste, seltsitegevuse, vaba aja võimaluste, töökohtadega ning pakutavate elukohtadega.

Ootame külla maa- ja linnarahvast, lähedalt naabreid ja kaugemalt huvilisi, praeguseid ja tulevasi vallaelanikke! Tulge üksi või koos perega ja saate oma silmaga kaeda, kuidas Rakvere vallas elatakse! Tulge lihtsalt vaba päeva veetma!

Neil, kellel mõlgub mõttes soov vahetada elukohta linnast maale või ühest maapiirkonnas teise, on just sel päeval suurepärane võimalus kohtuda valla erinevates kantides tegutsevate inimestega, uurida kodu rajamise võimalusi või lüüa kaasa huvitavates tegevustes. Sõmeru keskusehoones saab kohtuda vallaametnikega ja küsida küsimusi. Huvilistel võimalus kuulata kinnisvaraturu ülevaadet. 

Külastus- ja tegevuspunktid on kõigile avatud Sõmerul, Veltsis, Ubjas, Uhtnas, Arknal, Vaekülas, Lasilas, Lepnal ja mujal.

Mädapea mõisas  kell 10-16 Sibula ja juurika laat!

Heida pilk kalendrisse ja saad ülevaate, mis ja kus 28. septembril täpsemalt toimub.

Hariduskonverentsi materjalid

9.09.19

23. augustil 2019 toimus Sõmeru Keskusehoones haridus- ja noorsootöötajate konverents teemal "Tervis ja liikumine". Konverentsil kenkenduti tervist edendava ja liikuma kutsuva kooli võimaluste ja tegevuste tutvustamisele.

Ettekanded:

Maido Nõlvak, Rakvere vallavanem: Tervisedendus Lääne Virumaal ja Rakvere vallas

Brith Kupper (Tervise Arengu Instituut): Kuidas toetada laste ja noorte tervislikke valikuid

Nõo Põhikool: Liikuma kutsuv kool

 

Uudised ja teated

Rakvere Vallavalitsus läheb üle BILL.ME arveldusplatvormile

19.09.2019

Uus platvorm arvete juhtimiseks – mugav kasutus ja aja kokkuhoid. Jätkates e-teenuste arendamist alustas Rakvere Vallavalitsus koostööd arveldusplatvormiga Bill.me. Seeläbi pakub vallavalitsus oma elanikele eeliseid ja võimalusi uue tehnoloogia k...  Loe edasi »

Rakvere valla tutvustus

Endise Sõmeru valla ja endise Rakvere valla ühinemisel moodustunud Rakvere vald asub Lääne-Viru maakonnas ja kaardub rõngasvallana ümber Rakvere linna. Valla sünnipäevaks on 21. oktoober 2017. Vallavalitsus asub Sõmerul.

Valla territoorium moodustab 294,7 km2. Neljas alevikus ja 47-s külas elab kokku ligikaudu 5500 elanikku. Kõrvuti asetsevad Sõmeru ja Näpi alevik moodustavad suurima elanike arvuga piirkonna, kus elab kokku üle 1500 inimese. Suuremateks keskusteks on ka enam kui 400 elanikuga Lepna alevik ja 300 elanikuga Uhtna alevik. Alevikule iseloomuliku asustusega on samuti Ubja, Vaeküla, Roodevälja, Ussimäe, Lasila ja Kohala külad. Ülejäänud elanikkond on hajutatud  väiksemates külades.

Vallakeskusest Sõmerult on Rakveresse 5 km, Tallinna 98 km, Tartusse 132 km, Pärnusse 187 km ja Narva 114 km. Lähimad sadamad asuvad Tallinnas ja Kundas (25 km).  Vallal on hea raudteeühendus Tallinna ja Narvaga.

Traditsioonilisteks üritusteks vallas on kaunite kodude tunnustamine, tublide õpilaste, õpetajate, kultuuritöötajate ning vallaelu edendajate austamine, Eesti Vabariigi aastapäeva pidulik tähistamine koos valla aumärkide üleandmisega, korraldatakse näitusi, kontserte ja rahvapidusid. Taastatud on beebide lusikapeo traditsioon. Mitmendat aastat järjest toimub Sõmerul arvukate osalejate ning külastajatega maaelufestival, mis on pälvinud üle-eestilise tähelepanu.

Vallal on rikas ajalugu ning kultuuripärand. Selle kandiga on seotud mitmed tuntud inimesed, eesotsas Fr. R. Kreutzwaldiga, kes veetis oma lapsepõlveaastad Kaarli mõisas. Rakvere valla üks kullateradest on tegusad omanäolised mõisad Arknal, Mädapeal, Lasilas, Rägaveres ja Kohalas. 

Loe edasi...

 

 Rakvere Vallavalitsus töötab kell 8.00 - 16.30
Lõunavaheaeg kell 12.00-12.30 
 Ametnike kontaktid, vastuvõtuajad ja puhkused

Statisitika

Rahvaarv: 5624
Pindala: 294,7 km²
Suurim asula: Sõmeru (1177)
Koole: 4
Lasteaedu: 1
Külasid: 51