Hariduslike erivajadustega lastega töötavad spetsialistid kohtuvad kovisioonil

9.11.21

Rakvere valla lasteaedade ja koolide erinevad inimesed, kes tegelevad või puutuvad igapäevaselt kokku erivajadustega lastega, saavad 23. novembril 2021 kokku juba kolmandat korda. Nendeks inimesteks on hariduslike erivajadustega (edaspidi HEV) laste õppetegevuse koordineerijad, tugispetsialistid, õpetajad, abiõpetajad, juhtkonnaliikmed ja teised huvilised. Kokku saadakse selleks, et jagada üksteisega kogemusi, saada targemaks, olla toeks kolleegidele.

Seekord on kohtumispaik Lasila põhikoolis ja teemaks „Koostöö lapsevanemaga". Teemat käsitletakse kovisiooni vormis, juhendajaks Näpi Kooli eripedagoog Ave Ojasalu. Eripedagoog Ave on eestvedajaks olnud ka kahel eelneval korral. Esimesel korral Näpi Koolis saadi omavahel tuttavaks, vaadati otsa probleemidele, mille lahendamisega igapäevaselt tegeletakse ning analüüsiti ühte juhtumit kovisiooni meetodil. Oktoobrikuus õpiti Uhtna koolis ühiselt, kuidas õpilasele vajadusel individuaalset õppekava koostada.

Kogenud eripedagoogina on Ave Ojasalul alati varuks tarku nõuandeid ja häid ettepanekuid tööks HEV lastega, mida ta hea meelega jagab.

Kohtumiseni 23.11.21 algusega kell 14.00 Lasila koolis!

Üleskutse huvilistele - parema töökorralduse eesmärgil registreeru palun läbi lingi: kovisioon.

Monica Jaanimets
Rakvere valla haridus- ja noorsootöönõunik
Tel 322 1132

Tugispetsialistide teenused

14.03.22

 

 

 

 

 

 

 

Psühholoog Riina Türkel

Riina Türkel on psühholoogina töötanud 2007. aastast alates. Teda iseloomustatakse kui kiire taibu, suure töövõime ja professionaalsusega nõustajat. Ja nagu ta ise ütleb: „Mida rohkem on Sul tundetarkust, teadmisi, oskusi, seda enam peab seda jagama nendega, kes seda väga vajavad!"

Riina osutab psühholoogilist nõustamist ja teraapiat Rakvere valla lastele ja õpilastele, nende vanematele ning kooli- ja lasteaiaõpetajatele.

Abi saamiseks tuleb pöörduda psühholoogi poole, broneerides aja telefonil 5649 2830. Kui nõustaja ei saa hetkel vastata,  saatke sõnum – "Soovin nõustamiseks aega broneerida" – ning teiega võetakse ühendust. Vastuvõtud on igal neljapäeval, välja arvatud koolivaheaegadel.

Psühholoogi juurde jõudmiseks tuleb sõita Näpile, täpsemalt Näpi Kooli (aadress Näpi tee 10, Näpi, Rakvere vald). Kabinet asub esimesel korrusel.

 

Eripedagoog Ave Ojasalu

Eripedagoog Ave Ojasalu tuli Rakvere valda tööle septembris 2020. Ta asus tööle eripedagoogina Näpi Koolis ning pakub eripedagoogilist nõustamist ka kõikidele valla lasteaedadele ja koolidele.

Ave ütles enda tutvustamiseks nii: olen lõpetanud Tartu Ülikooli logopeedia- ja eripedagoogika õppekaval ning töötanud koolis üle 20 aasta. Kogemused on kogunenud tegelemisest laste ja noortega igas vanuses nii kakskeelsete kui ka kõnetutega. Olen töötanud ka klassiõpetaja ja –juhatajana ning kooliväliselt nõustajana.

Eripedagoogina saadab mind usk, et õpetada saab kõiki, küll aga tuleb leida vastused põhiküsimustele – mida õpetada ja kuidas?

Mis küsimustega võiks pöörduda eripedagoogi poole? Ühises ümarlauas valla haridusasutuste juhtidega 29.09.2020 tulid välja esmased vajadused:

  • lapse vaatlus rühmas, koolitunnis
  • õpetaja nõustamine
  • lapsevanema nõustamine
  • n.ö. teise arvamuse võimaldamine
  • mentoriks olemine noorele tugispetsialistile haridusasutuses
  • raskemate juhtumite analüüs (nt kovisiooni meetodil)
  • individuaalsete õppekavade juhendamine
  • metoodiliste õppepäevade korraldamine.

 

Eripedagoogi nõustamisele saab registreeruda läbi lingi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7eastgwGFDBDB86ZZXBmIWb8m7-7YKvHvcShRg1MdbRbQxQ/viewform

Eripedagoog Ave kontaktid: telefon 5348 8533, e-post: ave.ojasalu@napi.edu.ee

Esialgselt on nõustamiseks planeeritud ajavahemikud:

teisipäev – kogu päev
kolmapäev/neljapäev – pool päeva

 

Pöörduge julgesti!

Monica Jaanimets
Rakvere valla haridus- ja noorsootöö nõunik
tel 322 1132
e-post: monica.jaanimets@rakverevald.ee

 

Psühholoogiline nõustaja Kristiina Isand-Savinski

Rakvere valla inimestel on võimalus pöörduda psühholoogilise abi saamiseks, broneerides aja Rakvere vallavalitsuse sotsiaalkaitse ennetustöö spetsialisti juures helistades telefonile 5190 3010 või esitades vabas vormis avalduse e-posti teel eneli.baumann@rakverevald.ee .

Psühholoogilist nõustamist osutab nõustaja Kristiina Isand-Savinski OÜst Kasvamine Iseendaks.

Täiskasvanud saavad nõustamisel käia kuni 3 korda tasuta, alaealised vastavalt vajadusele.

 

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV