Ametnikud

6.02.19

Monica Jaanimets

haridus- ja noorsootöönõunik

tel 322 1132, 5866 4670

e-post: monica.jaanimets@rakverevald.ee

Vastuvõtt kokkuleppel.

Tegevusvaldkond: haridussüsteemi väljatöötamine, edasiarendamine ja elluviimine vallas, haridusasutuste töö koordineerimine ning noorsootööalase koostöö korraldamine.

Kaire Smirnova

lastekaitsespetsialist

tel 329 5946, 520 7013

e-post: kaire.smirnova@rakverevald.ee

Vastuvõtt kokkuleppel.

Tegevusvaldkond: lastekaitsealased küsimused, koolikohustuse täitmise jälgimine, töö eestkoste- ja asendushooldusperedega.

 

Piret Laidroo

noorsootööspetsialist

tel 5302 1521

e-post: piret.laidroo@rakverevald.ee
Vastuvõtt kokkuleppel
, kabinet asub Sõmeru Noorte Loodus- ja Tehnikamajas (Kooli 2a Sõmeru)

Tegevusvaldkond: noorsootööalase töö, sealhulgas noorte huvitegevus, laagrid, ühisüritused, projektitöö jms korraldamine vallas, noortekeskuste töö koordineerimine ja järelevalve, üldkasulikule tööle suunatud alaealiste juhendamine.

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV