Ametnikud

4.09.23
Viktor Häninen
abivallavanem
tel 329 5942, 527 7233
Tegevusvaldkond: planeerimise, ehituse ja keskkonnavaldkonna, maakorralduse, vee- ja soojamajandusalase tegevuse koordineerimine.
 

Jaan Kangur

maanõunik

tel 322 1025

e-post: jaan.kangur@rakverevald.ee

Tegevusvaldkond: Tegevusvaldkond: maakorralduslikud küsimused, aadressandmed, kohanimede määramine, valla üldplaneeringu koostamise ja muutmisega seotud tegevus, detailplaneeringute menetlemine. 

 

Inge Liivak

ehitusjärelevalve spetsialist

tel 329 5947

e-post: inge.liivak@rakverevald.ee

Tegevusvaldkond: ehitusteatiste ja -lubade ning kasutusteatiste ja –lubade menetlemine, projekteerimistingimuste väljastamine, ehitisregistri korrastamine, kaevelubade väljastamine, ehitusjärelevalve teostamine. Välireklaami paigaldus.

 

Rainis Tõnnison

majandusspetsialist

tel 329 5945, 512 9231

e-post: rainis.tonnison@rakverevald.ee

Tegevusvaldkond: teede ja tänavate korrashoid, teederegister, välisvalgustuse hooldamine, lumetõrje.

 

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV