Ametnikud

19.05.21

 

Viktor Häninen
abivallavanem
tel 329 5942, 527 7233
Tegevusvaldkond: planeerimise, ehituse ja keskkonnavaldkonna, maakorralduse, vee- ja soojamajandusalase tegevuse koordineerimine.


Kaire Kullik
arendus- ja planeerimisspetsialist

tel 322 0846, 506 9623

e-post: kaire.kullik@rakverevald.ee

Tegevusvaldkond: valla arengukava ja –strateegiate koostamise koordineerimine, arendus- ja projektitaotluste valdkonna küsimuste lahendamine, ettevõtjate ja mittetulundusühingute nõustamine ja koostöö koordineerimine, planeerimisseadusest tulenevate ülesannete täitmine (üldplaneering, detailplaneeringud, arhitektuurse projekteerimise-planeerimise korraldamine vallas jmt).  

 

Maia Simkin

heakorraspetsialist 

tel 322 1730, 527 7235

e-post: maia.simkin@rakverevald.ee

Tegevusvaldkond: haljasalade ja mänguväljakute heakord, raieload, bussipeatuste korrashoid, hulkuvad loomad, Tõrma kalmistu haldamine.

 

Rainis Tõnnison

majandusspetsialist

tel 329 5945, 512 9231

e-post: rainis.tonnison@rakverevald.ee

Tegevusvaldkond: teede ja tänavate korrashoid, teederegister, välisvalgustuse hooldamine, lumetõrje.

 

Janek Seidelberg

majandusspetsialist

tel 329 5945, 529 0230

e-post: janek.seidelberg@rakverevald.ee
Tegevusvaldkond: elamu- ja kommunaalmajanduse küsimused, jooksvad haldus- ja majandusküsimused.
 

Sandra Schmidt
keskkonnakaitsespetsialist
tel 5193 1280

e-post: sandra.schmidt@rakverevald.ee
Tegevusvaldkond: loodushoid, keskkonnakaitse, jäätmemajandus

 

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV