Ametnikud

7.03.18

Annika Aasa

kultuurinõunik

tel 322 1021, 5336 4604

e-post: annika.aasa@rakverevald.ee

Tegevusvaldkond: valla kultuuri-, spordi- ja vaba aja tegevuse koordineerimine ja järelevalve,  ürituste ja huviringide töö korraldamine, vallalehe Rakvere Valla Sõnumid toimetamine, Sõmeru keskusehoone ruumide rendileandmine erinevateks üritusteks.

 

Siiri Saarmets

tegelusjuht

tel 322 1021

e-post: siiri.saarmets@rakverevald.ee

Tegevusvaldkond: Sõmeru päevakeskuse töö koordineerimine ning kaasa aitamine Sõmeru raamatukogu, kultuuri, spordi ja vaba aja ürituste korraldamisel.

 

Laura Kubjas
spordi ja tervisedenduse spetsialist

tel 5307 0195

e-post: laura.kubjas@rakverevald.ee
Tegevusvaldkond: valla sporditöö ja tervisedenduse planeerimine, koordineerimine, juhtimine ja spordiürituste korraldamine

 

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV