Ametnikud

19.10.20

Siiri Saarmets

kultuurinõunik

tel 322 1021, 5336 4604

e-post: siiri.saarmets@rakverevald.ee

Tegevusvaldkond: valla kultuuri-, spordi- ja vaba aja tegevuse koordineerimine ja järelevalve,  ürituste ja huviringide töö korraldamine, Sõmeru keskusehoone ruumide rendileandmine erinevateks üritusteks, Sõmeru päevakeskuse töö koordineerimine

 

Siiri Kohver
spordi- ja tervisedenduse spetsialist

tel 5301 9590
e-post: sport@rakverevald.ee, siiri.kohver@rakverevald.ee

Tegevusvaldkond: spordi- ja tervisedenduse spetsialisti ülesandeks on koordineerida ja korraldada valla spordielu, tervisedendust ja turvalisust, korraldada valdkonna üritusi.

 

Eva Linda Roost
kultuuritöötaja

Tel 322 1021, 53032470
e-post: evalinda.roost@rakverevald.ee
Tegevusvaldkond: Sõmeru päevakeskuse tegevus, kultuuriürituste korraldamine, Sõmeru keskusehoone ruumide rendileandmine

 

 

Toimetaja: SIIRI SAARMETS