Ametnikud

14.03.23

Siiri Saarmets

kultuurinõunik

tel 322 1021, 5336 4604

e-post: siiri.saarmets@rakverevald.ee

Tegevusvaldkond: valla kultuuri-, spordi- ja vaba aja tegevuse koordineerimine ja järelevalve,  ürituste ja huviringide töö korraldamine, Sõmeru keskusehoone ruumide rendileandmine erinevateks üritusteks, Sõmeru päevakeskuse töö koordineerimine

 

Siiri Kohver
arendus- ja tervisedenduse nõunik

tel 5301 9590
e-post: sport@rakverevald.ee, siiri.kohver@rakverevald.ee

Tegevusvaldkond: valla arengukava ja -strateegiate koostamise koordineerimine, arendusprojektid, koostöö ettevõtjate ja kolmanda sektoriga, sporditöö, tervisedendus, turvalisus

 

Reelika Kirsipuu

kultuuritöötaja

tel 5330 0288

e-post: reelika.kirsipuu@rakverevald.ee

Tegevusvaldkond: Sõmeru päevakeskuse tegevuse kordineerimine, kultuuriürituste korraldamine, Sõmeru keskusehoone ruumide rendileandmine.

 

 

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV