Kiire interneti liitumissoovi uuring

4.01.22
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) koostöös Riigi Tugiteenuste Keskusega (RTK) on ette valmistamas järjekordset etappi juurdepääsuvõrkude arendamiseks maapiirkondades.
 
  • Aastatel 2009-2020 toetas riik lairiba baasvõrgu ehitamist Euroopa Liidu struktuurivahenditest rohkem kui 68 milj. euroga.
  • 2018. aastal korraldas MKM koostöös Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga (TTJA) avaliku konkursi, mille võitjaks osutus Elektrilevi OÜ, kes ehitab 2023. aasta lõpuks 20 miljoni euro suuruse riigieelarvelise toetusega liitumise võimaluse 40 016-le aadressile maapiirkondades.
  • 2020. aasta lisaeelarvest eraldas riik täiendavad 10,5 miljonit eurot juurdepääsuvõrkude rajamiseks. Selle eraldise tulemusel valmib 2021. aasta lõpuks liitumise võimalus kuni 7337 aadressile. 
Rakvere valla poole pöörduti sooviga kaasata meie kohalik omavalitsus (KOV) kui oma piirkonna ja elanike vajadusi kõige paremini teadvat osapoolt ning aidata seada paika prioriteetsed asukohad.
 
Rakvere vallal on olemas oma nägemus prioriteetsetest küladest ja uusarendustest, kuid soovisime oma nägemust kinnitada uuringuga, mille viisime läbi detsembris 2021, kus selgitasime välja inimeste huvi ja palusime täita küsimustik.
 
Antud etapp puudutab majapidamisi ja ettevõtteid, mis asuvad nn turutõrke piirkonnas ehk kus puudub kaabliühendus ja kuhu sideettevõtjad ei plaani oma kuludega lähima viie aasta jooksul teenust pakkuma hakata.
 
Sarnaseid toetusvoorusid korraldab ministeerium viie aasta jooksul veel (1-2 korda aastas). Oleme veebilehel taas avanud küsimustiku (vt allpool), kus kogume infot võimaliku liitumishuvi kohta. Hetkel me ei kogu konkreetseid isikuandmeid, vaid kaardistame piirkondasid.
 
Rõhutame, et küsitlusele vastamine ei garanteeri ühenduse väljaehitust, vaid on ministeeriumile sisendiks hindamaks võrguehitusettevõtete pakkumuste sobilikkust. Internetiühenduse väljaehitamine läheb lõpptarbijale liitumise korral omaosalusena maksma 200 eurot.
 
 
Toimetaja: MARIO MIKVERE

Piirkondade kaardistamine

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.