Elukoha registreerimine

20.03.19

Pöörame Teie tähelepanu asjaolule, et alates 01.01.2019 kaotavad omaniku õigustatud nõudmisel tekkinud kohaliku omavalitsuse täpsusega elukoha andmed kehtivuse, mille tulemusel võite kaotada riigi ja omavalitsuse poolt pakutavad toetused ja teenused. Elukoha andmete tühjenemisega seotud tagajärgede vältimiseks esitage elukohajärgsele linna- või vallavalitsusele elukohateade oma hetkel kehtivate elukoha andmetega. Elukoha registreerimise kohta leiate rohkem infot allpool ja Siseministeeriumi veebilehelt.

Miks on elukoha registreerimine oluline?

- Teenuste osutamiseks
- Vallaaelu arengu planeerimiseks
- Teabevahetuseks ja koostööks
- Vallakassa täitmiseks läbi maksude

Kõigil Eesti elanikel on kohustus hoolitseda selle eest, et nende elukohaandmed rahvastikuregistris oleksid õiged. Elukoha registreerimine tähendab inimese elukoha andmete kandmist rahvastikuregistrisse. Inimene on kohustatud esitama oma andmed rahvastikuregistrisse peale uude elukohta kolimist, valede andmete leidmisel rahvastikuregistrist või elukoha andmete puudumisel.

 

Kuidas toimub elukoha registreerimine?


Elukohateadet (blankett) saab esitada Rakvere Vallavalitsuse kantseleis (tuba 3) või kodanikuportaalis rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades (vajalik ID-kaardi olemasolu). Samuti on võimalik teade esitada posti teel või digitaalallkirjaga allkirjastatult e-postile: vallavalitsus@rakverevald.ee . Elukohateate esitamisel posti teel lisatakse sellele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest.

 

Elukohateade esitatakse juhul, kui inimene:

  • - asub mujalt omavalitsusest Rakvere valda elama
  • - muudab elukohta vallasiseselt
  • - asub elama välismaale
  • - kolib välismaalt tagasi Rakvere valda

Elukohateate saab esitada enda, oma alaealiste laste ja eestkostetavate ning teiste ühes eluruumis koos elavate isikute kohta ühiselt. Iga täisealine isik tõendab elukohateatel oma nõusolekut allkirjaga. Juhul kui elukohta registreerida sooviv(ad) isik(ud) ei ole eluruumi omanik(ud), siis on elukohateatele vajalik lisada ruumi omaniku nõusolek või kehtiv üürileping.

 

Elukohateatega on võimalik esitada ka sideandmed, milleks võib olla kas ajutine muu aadress, telefoninumber, postkasti number või e-posti aadress. Koos elukohaandmete muutmisega saab muuta ka statistilisi andmeid (rahvus, emakeel, haridus, tegevusala).

 

Elukoha registreerimisest täpsemalt kodaniku kodanikuportaalis: eesti.ee.

Milliseid andmeid sisaldab rahvastikuregister?

Veel elukohatoimingutest...

 

 

Info:

Janne Lainjärv

tel 329 5944

e-post: janne.lainjarv@rakverevald.ee

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV