Elukoha registreerimine

3.12.20

Kuidas toimub elukoha registreerimine?


Elukoha registreerimiseks tuleb esitada elukohateade.

Seda saab teha mitmel viisil:

- rahvastikuregistri e-teenusena (vajalik ID-kaardi olemasolu)

- posti teel (Blankett alla laadimiseks), lisada koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest

- digitaalallkirjaga allkirjastatult e-postile: vallavalitsus@rakverevald.ee  (Blankett alla laadimiseks)

- vallavalitsuses kohapeal


Palume viiruste leviku perioodil eelistada e-teenuste kasutamist!

 

Elukohateade esitatakse juhul, kui inimene:

  • - asub mujalt omavalitsusest Rakvere valda elama
  • - muudab elukohta vallasiseselt
  • - asub elama välismaale
  • - kolib välismaalt tagasi Rakvere valda
  • - rahvastikuregistris on ebaõiged andmed või elukoha andmed puuduvad

Elukohateate saab esitada enda, oma alaealiste laste ja eestkostetavate ning teiste ühes eluruumis koos elavate isikute kohta ühiselt. Iga täisealine isik tõendab elukohateatel oma nõusolekut allkirjaga. Juhul kui elukohta registreerida sooviv(ad) isik(ud) ei ole eluruumi omanik(ud), siis on elukohateatele vajalik lisada ruumi omaniku nõusolek või kehtiv üürileping.

 

Elukohateatega on võimalik esitada ka sideandmed, milleks võib olla kas ajutine muu aadress, telefoninumber, postkasti number või e-posti aadress. Koos elukohaandmete muutmisega saab muuta ka statistilisi andmeid (rahvus, emakeel, haridus, tegevusala).

 

Elukoha registreerimisest täpsemalt kodanikuportaalis: eesti.ee .

Milliseid andmeid sisaldab rahvastikuregister?

Veel elukohatoimingutest...

 

Miks on elukoha registreerimine oluline?

- Teenuste osutamiseks
- Vallaaelu arengu planeerimiseks
- Teabevahetuseks ja koostööks
- Vallakassa täitmiseks läbi maksude

Rahvastikuregistri seadus paneb kõigile Eesti elanikele kohustuse hoolitseda selle eest, et enda ja oma alaealiste laste ning eestkostetavate elukohaandmed rahvastikuregistris oleksid õiged.

 

Info:

Janne Lainjärv

tel 329 5944

e-post: janne.lainjarv@rakverevald.ee

 

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV