Ametnikud

3.05.21

Anneli Saaber

sotsiaalnõunik

Tel 329 5948, 528 3430

e-post: anneli.saaber@rakverevald.ee

E 9-11

N 9-12 ja 13-16

Tegevusvaldkond: sotsiaalhoolekande küsimused, sh toetuste taotlemine, sotsiaalkorterite ja hooldekodukohtade eraldamine, avahoolduse korraldamine, puuetega isikutele hooldajate määramine, eestkoste seadmine jm.

 

Mirje Reinumäe

sotsiaaltööspetsialist

Tel 327 8264, 528 8686

e-post: mirje.reinumae@rakverevald.ee

E 9-11

N 9-12 ja 13-16
Tegevusvaldkond: sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotluste menetlemine

 

Kristi Palu
lastekaitsespetsialist

tel 329 5946, 520 7013

e-post: kristi.palu@rakverevald.ee

Vastuvõtt kokkuleppel.

Tegevusvaldkond: lastekaitsealased küsimused, koolikohustuse täitmise jälgimine, töö eestkoste- ja asendushooldusperedega.

 

Eneli Baumann
sotsiaalkaitse ennetustöö spetsialist

tel 5190 3010
e-post: eneli.baumann@rakverevald.ee
Tegevusvaldkond: valdkondadeülene ennetustöö, projektijuhtimine

 

Einike Einberg-Viirok

avahooldustöötaja

tel 5805 1110

 

Ülle Õunapuu

tugitöötaja
 

Helve Aruja
tugitöötaja

 

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV