Ametnikud

19.09.22

Monica Jaanimets

haridus- ja noorsootöönõunik

tel 322 1132, 5866 4670

e-post: monica.jaanimets@rakverevald.ee

Vastuvõtt kokkuleppel.

Tegevusvaldkond: haridussüsteemi väljatöötamine, edasiarendamine ja elluviimine vallas, haridusasutuste töö koordineerimine, huviharidusega seotud küsimused ning noorsootööalase koostöö korraldamine.

Evely Kajala

lastekaitsespetsialist

tel 329 5946, 520 7013

e-post: evely.kajala@rakverevald.ee

Vastuvõtt kokkuleppel.

Tegevusvaldkond: lastekaitsealased küsimused

 

Eveli Indov
laste eestkoste ja tugiteenuste spetsialist

tel 329 5946, 5433 0046
e-post: eveli.indov@rakverevald.ee
Vastuvõtt kokkuleppel.
Tegevusvaldkond: laste eestkoste ja lastega perede tugiteenused.

tel 5301 5577

 

Asti Pärnsalu
tel 5301 5577
e-post: asti.parnsalu@rakverevald.ee

Vastuvõtt kokkuleppel, kabinet asub Sõmeru Noortekeskuses (Tiigi 2 Sõmeru)

Tegevusvaldkond: noorsootööalase töö, sealhulgas noorte huvitegevus, laagrid, ühisüritused, projektitöö jms korraldamine vallas, noortekeskuste töö koordineerimine ja järelevalve

 

Kristi Palu

lastekaitsespetsialist

Teenistussuhe on ajutiselt peatunud.

 

Oxana Nikitina

noorsootööspetsialist

Teenistussuhe on ajutiselt peatunud.

.

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV