Ametnikud

15.04.19

Annika Aasa

kultuurinõunik

tel 322 1021, 5336 4604

e-post: annika.aasa@rakverevald.ee

Tegevusvaldkond: valla kultuuri-, spordi- ja vaba aja tegevuse koordineerimine ja järelevalve,  ürituste ja huviringide töö korraldamine, vallalehe Rakvere Valla Sõnumid toimetamine, Sõmeru keskusehoone ruumide rendileandmine erinevateks üritusteks.

 

Siiri Saarmets

tegelusjuht

tel 322 1021

e-post: siiri.saarmets@rakverevald.ee

Tegevusvaldkond: Sõmeru päevakeskuse töö koordineerimine ning kaasa aitamine Sõmeru raamatukogu, kultuuri, spordi ja vaba aja ürituste korraldamisel.

 

Spordi ja tervisedenduse spetsialist
e-post: sport@rakverevald.ee

Tegevusvaldkond: valla sporditöö ja tervisedenduse planeerimine, koordineerimine, juhtimine ja spordiürituste korraldamine

 

 

Toimetaja: MARIO MIKVERE