Detailplaneeringu koostamise menetlus lõpetatud

Detailplaneering Dokumendid

Sõmeru Vallavolikogu algatas 27.09.2017 otsusega nr 188 Aluvere külas Tööstuspargi kinnistu (77003:001:0149) ja lähiümbruse maa-ala detailplaneeringu koostamise.

Detailplaneeringu koostamise menetlus lõpetati Rakvere vallavolikogu 15.11.2017 otsusega nr 9. Volikogu otsuse aluseks oli AS E-Piim Tootmine 03.11.2017 esitatud taotlus, kuna kavandatava piimatööstuse asukoha valik muutus.

Volikogu otsus

Rakvere Vallavalitsus algatas 07.01.2016 korraldusega nr 2-3/3-1 Levala külas Umbaia-Vanatoa (66204:003:0114) kinnistul detailplaneeringu koostamise.

Detailplaneeringu koostamise menetlus lõpetati Rakvere Vallavalitsuse 11.07.2018 korraldusega nr 240.

Vallavalitsuse korraldus

Sõmeru Vallavalitsus algatas 27.08.2007 korraldusega nr 228 Roodevälja külas Muruvälja kinnistu (77004:001:0963) detailplaneeringu koostamise.

Planeeringu eesmärk on maa äri-, tootmismaa sihtotstarbega kruntideks jaotamine, ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude paigutuse lahendamine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, liiklusskeemi koostamine.

Detailplaneeringu koostamise menetlus lõpetati Rakvere Vallavalitsuse 08.08.2018 korraldusega nr 265.

Vallavalitsuse korraldus