Detailplaneeringu koostamise menetlus lõpetatud

Küla/alevik Detailplaneering
Levala küla

Rakvere Vallavalitsus algatas 07.01.2016 korraldusega nr 2-3/3-1 Levala külas Umbaia-Vanatoa kinnistul detailplaneeringu koostamise.

Detailplaneeringu koostamise menetlus lõpetati Rakvere Vallavalitsuse 11.07.2018 korraldusega nr 240. Vallavalitsuse korralduse aluseks oli kinnistu omaniku avaldus.

Roodevälja küla

Sõmeru Vallavalitsus algatas 27.08.2007 korraldusega nr 228 Roodevälja külas Muruvälja kinnistu detailplaneeringu koostamise.

Detailplaneeringu koostamise menetlus lõpetati Rakvere Vallavalitsuse 08.08.2018 korraldusega nr 265. Vallavalitsuse korralduse aluseks oli kinnistu omaniku avaldus.

Sõmeru alevik

Sõmeru Vallavolikogu algatas 27.09.2017 otsusega nr 188 Aluvere külas Tööstuspargi kinnistu ja lähiümbruse maa-ala detailplaneeringu koostamise.

Detailplaneeringu koostamise menetlus lõpetati Rakvere vallavolikogu 15.11.2017 otsusega nr 9. Volikogu otsuse aluseks oli AS E-Piim Tootmine 03.11.2017 esitatud taotlus, kuna kavandatava piimatööstuse asukoha valik muutus.

Taaravainu küla

Rakvere Vallavalitsus algatas 16.11.2007 korraldusega nr 363 Taaravainu külas Kuivajõe kinnistu detailplaneeringu koostamise.

Detailplaneeringu koostamise menetlus lõpetati Rakvere Vallavalitsuse 17.07.2019 korraldusega nr 295. Vallavalitsuse korralduse aluseks oli kinnistu omaniku avaldus.