Valdkonna õigusaktid

14.01.20

Rakvere valla kaevetööde eeskiri (Rakvere vvol 18.12.2018 määrus nr 36)
2019. aastaks maamaksumäära kehtestamine (Vvol 18.12.2018 määrus nr 35)
2020. aastaks maamaksumäära kehtestamine (Vvol 27.11.2019 määrus nr 53)
Rakvere valla kohanimede määramise kord (Rakvere vvol 30.05.2018 määrus nr 14)
Ühissõidukipeatustele kohanimede määramine (Rakvere vval 13.06.2018 määrus nr 4)

Endise Sõmeru valla territooriumil kehtivad määrused

Sõmeru valla ehitusmääruse kehtestamine ja Sõmeru Vallavolikogu 26.06.2003 määruse nr 16 kehtetuks tunnistamine (Vvol 19.02.2014 määrus nr 10)

Määruste kehtetuks tunnistamine (Vvol 29.01.2015 määrus 26)
Sõmeru valla avalike teede nimekiri (kinnitatud Sõmeru vallavolikogu 29.01.2015 otsusega nr 70)

Kohanimede määramine teedele ja liikluspindadele (Vvol 24.09.2013 määrus 67)
Ühissõidukipeatustele kohanimede määramine (Vvol 20.01.2016 määrus nr 41)

Endise Rakvere valla territooriumil kehtivad määrused

Rakvere valla teede kasutamise ja kaitse eeskirja kehtestamine (Rakvere Vvol 28.05.2008 määrus nr 6)
Rakvere valla kohalike teede (seisuga 30.11.2016) nimekirja kinnitamine (Rakvere Vvol 14.12.2016 määrus nr 14)