Eeskirjad ja korrad

13.12.23

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine (Rakvere vvol 29.11.2023 määrus nr 38)

Erateede avalikuks kasutamiseks määramise kord (Rakvere vvol 27.09.2023 määrus nr 31)
Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise kord (Rakvere vvol 25.01.2023 nr 20)

Välireklaami paigaldamise eeskiri (Rakvere vvol 08.01.2021 määrus nr 77)
Rakvere valla kaevetööde eeskiri (Rakvere vvol 18.12.2018 määrus nr 36)
2024. aastaks maamaksumäära kehtestamine (Rakvere vvol 31.05.2023 määrus nr 25)

2023. aastaks maamaksumäära kehtestamine (Rakvere vvol 30.11.2022 määrus nr 15)
Rakvere valla kohanimede määramise kord (Rakvere vvol 30.05.2018 määrus nr 14)
Ühissõidukipeatustele kohanimede määramine (Rakvere vval 13.06.2018 määrus nr 4)
Kohalikel teedel liikluspiirangute kehtestamise kord (Vval 17.03.2016 määrus nr 6)

Määruste kehtetuks tunnistamine (Vvol 29.01.2015 määrus 26)
Kohanimede määramine teedele ja liikluspindadele (Vvol 24.09.2013 määrus 67)
Ühissõidukipeatustele kohanimede määramine (Vvol 20.01.2016 määrus nr 41)
Rakvere valla kohalike teede (seisuga 30.11.2016) nimekirja kinnitamine (Rakvere Vvol 14.12.2016 määrus nr 14)
Rakvere valla teede arengukava 2019-2035 (Rakvere Vvol 20.04.2022 otsus 45)